Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME






TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 354 000 Lekë nga paga mujore, dietat, rimbursimet e shpenzimeve të karburantit dhe telefonisë të përfituara nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 841 500 Lekë nga qiradhënia e një apartamenti në Tiranë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Adriana Beqaj, të ardhura në vlerën 418 333 Lek nga aktiviteti profesional sipas kontratës së lidhur me UNDP, Tiranë. Detyrimi i tatimit në burim të të ardhurës (15%) do të likuidohet në 2020.
2) Bashkëshortja, Znj. Adriana Beqaj, të ardhura në vlerën 6 952 993 Lekë si fitim neto nga aktiviteti profesional Person Fizik me Nipt L62004016E.
3) Vajza, Znj. Deborah Beqaj, të ardhura në vlerën 201 000 Lekë nga puna për periudhën 01.01.2019-31.03.2019.
4) Vajza, Znj. Deborah Beqaj, të ardhura në vlerën 17 000 Euro nga puna në Utreht, Hollandë për periudhën 29.04.2019-31.12.202. Kontrata e punës është lidhur me një kompaninë rekrutuese Brightstone Group në Hollandë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 64 Dollarë në depozitën bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
2) Pakësuar me 653 000 Lekë llogaria bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
3) Pakësuar me 1 524 000 Lekë llogaria bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
4) Bashkëshortja, Znj. Adriana Beqaj, pakësuar me 2 119 801 Lekë llogarinë rrjedhëse.
5) Bashkëshortja, Znj. Adriana Beqaj, pakësuar me 1 201 799 Lekë llogarinë rrjedhëse të Personit Fizik me Nipt L62004016E.
6) Bashkëshortja, Znj. Adriana Beqaj, shtuar me 4 130 Euro llogarinë rrjedhëse të Personit Fizik me Nipt L62004016E.
7) Bashkëshortja, Znj. Adriana Beqaj, shtesë 532 963 Lekë në llogarinë rrjedhëse të hapur në vitin 2019 me të ardhura personale.
8) Bashkëshortja, Znj. Adriana Beqaj, shtesë 1 934 Euro në llogarinë rrjedhëse të hapur në vitin 2019 me të ardhura personale.
9) Bashkëshortja, Znj. Adriana Beqaj, shtesë 29 923 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë.
10) Bashkëshortja, Znj. Adriana Beqaj, pakësuar me 2 275 000 Lekë llogarinë e kursimit pranë një banke të nivelit të dytë..
11) Bashkëshortja, Znj. Adriana Beqaj, pakësuar me 202 376 Lekë llogarinë rrjedhëse të Fermerit me Nipt L84121931F. Llogaria e biznesit është hapur në vitin 2018 dhe kreditohet me të ardhurat personale të Znj, Beqaj.
12) Bashkëshortja, Znj. Adriana Beqaj, pronare 50% të një apartamenti në Tiranë të përfituar si trashëgimi sipas aktit datë 19.06.2019.
13) Bashkëshortja, Znj. Adriana Beqaj, tërheqje cash nga banka në vlerën 665 000 Lekë
14) Bashkëshortja, Znj. Adriana Beqaj, ortake në masën 55% pranë shoqërisë Albannian Ionian Coast Olive Sh.p.k me Nipt L94214803P.
15) Bashkëshortja, Znj. Adriana Beqaj, ortake në masën 15% pranë shoqërisë Albanian Food and Hospitality Lab Sh.p.k me Nipt L91329021O.
16) Vajza, Znj. Deborah Beqaj, pakësuar me 20 000 Lekë llogarinë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë me burim të ardhura nga paga.
17) Vajza, Znj. Deborah Beqaj, shtesë 7 700 Lekë në fondin e pensionit privat vullnetar nga kursimet.
18) Vajza, Znj. Deborah Beqaj, shtesë 89 260 Lekë si kuota në Fondin Prestigj.
19) Vajza, Znj. Deborah Beqaj, shtesë 945 Euro në llogarinë rrjedhëse në një bankë në Hollandë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka