Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 15)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Adelina DEDJA Këshilltar Komisioni i Pavarur i Kualifikimt
Albana JEGENI Këshilltar KPA
Denis ROKA Këshilltar KPA
Eglantina BAKIU Këshilltar KPA
Elona Lulo SINA Këshilltar Kolegji Posacem i Apelimit
Elona SINA Këshilltar Kolegji i Posaçëm i Apelit
Ilir KADIU Keshilltar Ligjor Kolegji i Posaçëm i Apelimit
Jonida HOXHA Këshilltar KPA
Klediana RRUMBULLAKU Këshilltar KPA
Laerta PODA Sekretar i Përgjithshëm KPA
Lindita VARES Këshilltar KPA
Lola PRENDI BAQLI Këshilltar KPA
Odise XHELITA Këshilltar KPA
Olivia HOXHA Këshilltar KPA
Olsa NIKOLLA Këshilltar KPA
  • < Më para
  • 1
  • Më pas >