Treasury Transactions -
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/paymentcat.phtml on line 41

Kategori Shpenzimesh - Total: 434


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
2314300 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje rezidenciale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2311300 Shpenz. per rritjen e AQT - plantacione Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312115 Shpenz. per rritjen e AQT - pritat mbrojtese e te ngjashme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2311100 Shpenz. per rritjen e AQT - pyje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2316900 Shpenz. per rritjen e AQT - rezerva te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2316100 Shpenz. per rritjen e AQT - sheqer Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2310400 Shpenz. per rritjen e AQT - sistemime dhe rregullime te tokave Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2315180 Shpenz. per rritjen e AQT - speciale transp.rrugor Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312118 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2318700 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2313600 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2310300 Shpenz. per rritjen e AQT - terrene te shtresave Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312117 Shpenz. per rritjen e AQT - terrenet sportive Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2316300 Shpenz. per rritjen e AQT - vaj Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2312114 Shpenz. per rritjen e AQT - varrezat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2310500 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025400 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029003 Shpenzime gjyqesore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027300 Shpenzime kompensimi per shpronesim ne te kaluaren Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029006 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029002 Shpenzime per aktivitete sociale per personelin Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027500 Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027400 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027401 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029005 Shpenzime per honorare Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6024202 Shpenzime per hotele Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027200 Shpenzime per kompensim per burgosjet e padrejta Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027100 Shpenzime per kompensim per ish te perndjekurit politike Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6027900 Shpenzime per kompensime te tjera te papaguara Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6028100 Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021011 Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061051 Shpenzime për mbështetje financiare të menjëhershme të punonjësve për zbutjen e impaktit të krizës. Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025500 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025600 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025300 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025200 Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025800 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025700 Shpenzime per mirembajtjen e rezerves shteterore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6025100 Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029007 Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029001 Shpenzime per pritje e percjellje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021010 Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6026101 Shpenzime per qiramarrje ambientesh zyre te institucioneve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6026100 Shpenzime per qiramarrje ambjentesh Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6026400 Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6026300 Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6026200 Shpenzime per qiramarrje per pronat residenciale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6026102 Shpenzime per qiramarrje te ambienteve per aktivitete jashte institucionit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6029004 Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061041 Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi Treasury 2014 Treasury 2015-2016