Treasury Transactions 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

Results

Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
All All All 561,362,898,656.08 434,624 No Limit => =>

Transactions

Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Invoice description
Mini Bashkia 8 (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 20,215 2012-01-27 2012-01-30 10/2101137/2012 602 Min.Bashkia 8- telefoni ,muaji dhjetor 2011 fat.nr.703751336,703751336
Drejtoria e Sherbimeve te Brendshme (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 16,208 2012-01-27 2012-01-30 2/1016001/2012* 230-Aparat.Min.Brende (Proj P.A.M.T) telefon,kodi 1333484275,fat dt 06.01.2012,seri 7703748344
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) SORI-AL Tirane 3,940,779 2012-01-27 2012-01-30 21/1017081/2012 602,REP 5001,USHQIM I GATUAR,KONTR VAZH 3592/2 D 8/10/10,AKT RAK 11 D 30/11/11,F 121 D 30/11/11 S 71155989
Ministria e Integrimit (3535) ALEKSANDER ASIMI Tirane 34,000 2012-01-27 2012-01-30 19/1078001/2012 602 MINISTRIA INTEGRIMIT Blerje lule viti 2011 Fat 186/87/88 seri 547675/667/633 up 31.10.21.10.2011 pv 3/4 dt 5.12.2011 fh 5.12.2011 nr 182/183
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE Tirane 8,000 2012-01-27 2012-01-30 20/1087006/2012 602 GJYKATA KUSHTETUSE pagese rregjistrimi per domain fature 24135608//09.12.2011 seri 2413558 dt 23.11.2011
Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve (AIDA) (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 48,318 2012-01-27 2012-01-30 22/1004131/2012 1004131 602 AIDA.lik ft energjie nr kontr h 226387, h 226386, h226385
Ministria e Integrimit (3535) FONDACIONI YAPS Tirane 127,560 2012-01-27 2012-01-30 35/1078001/2012 602 MINISTRIA INTEGRIMIT Mirmbajtje, UP 29.08.2011PV 29.08.2011 FAt 2 dt 24.10.2011 seri 89177752 FH 173 dt 3.11.2011
Ministria e Integrimit (3535) ILIRIAN BULKU Tirane 38,000 2012-01-27 2012-01-30 16/1078001/2012 602 MINISTRIA INTEGRIMIT Rimbushje Toner Fat shit 12.10.-24.11.2011 nr 387 seri 5470387 up 12.10-24.11.2011 nr 204 pv 3/4 dt 12.10.2011 FH 8.12.2011 nr 191
Drejtoria e Bujqesise Tirane (3535) SKENDERI G Tirane 478,660 2012-01-27 2012-01-30 64/1005035/12 1005035 DRBU karburant UP 1dt 14.1.12,PV 3-4 dt 14.1.12,fat 143 dt 16.1.12,ser 926695,fh 2 dt 16.1.12
Drejtoria e Arkivave Shtetit (3535) T A I W A N Tirane 11,330 2012-01-27 2012-01-30 68/1020001/2012 1020001 602 Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave" shp.pritje-percjellje ,ur nr.51 dt.09.12.11 ,shkr.5013/1 dt.09.12.11,prog.pune vizite (4)dreke) pjesetare nga Arkiva Malit te Zi,Akt-marrveshje dt.06.06.2008 ,fat seri 87479973 dt.06.12.11
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) UJESJELLESI FSHAT Tirane 19,440 2012-01-27 2012-01-30 5/1005039/12 602 agj.k.d.c.uje nentor dhjetor 2011 ,nr klineit 417019 ,4462490 kontr 11914
Ministria e Integrimit (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 169,172 2012-01-27 2012-01-30 31/1078001/2012 600 602 MINISTRIA INTEGRIMIT T Tel tetor,. nentor, dhjetor 2011 fat 106900580/106930155/10692351
Universiteti i Durresit, Fakulteti i Studimeve te Integruara me Praktiken (0707) KUJTIM MEHMET VATA Durres 208,500 2012-01-27 2012-01-30 18101115512 TDO 0707/F A S T I P/ KOD 1011155/ TRANSPORT
Komisariati i Kufirit dhe Migracionit Sarande (3731) SPHINX Sarande 8,298 2012-01-27 2012-01-30 23 SHP NGA KUFIRI
Komuna Ungrej (2020) ENTI BOTUES-POLIGRAFIK GJERGJ FISHTA Lezhe 8,172 2012-01-30 2012-01-30 198 KOMUNA UNGREJ LEZHE PAG FAT NR 20 DT 23.01.2012
Zyrat e Regjistrimit Gramsh (0810) UJESJELLSI GRAMSH Gramsh 5,184 2012-01-27 2012-01-30 009101406712 Sa xhiruar faturen nr.397 date 27/12/2011 nga Zyra Regjistrimit Pasuris Gramsh
Instituti i Riedukimit te te Miturve Kavaje (3513) M. B. KURTI Kavaje 404,600 2012-01-27 2012-01-30 07 INSTITUTI I TE MITURVE
Instituti i Riedukimit te te Miturve Kavaje (3513) NIKA Kavaje 97,950 2012-01-27 2012-01-30 06 INSTITUTI I TE MITURVE
Prokuroria e rrethit Lezhe (2020) SYRI DAMZI Lezhe 73,500 2012-01-27 2012-01-30 7694 PROKURORIA LEZHE PAG FAT NR 84 DT 26.01.2012
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) EAGLE MOBILE Tirane 8,807 2012-01-30 2012-01-30 32/1010077/2012 602 DPDOGANAVE shpenz tel cel dhjetor 2011 fat dhjetor dt 1.01.2012
Aparati Ministrise se Financave (3535) EDMOND HOXHALLARI Tirane 500,716 2012-01-30 2012-01-30 57/1010001/2011 466-MIN E FINANCES KTHIM SHUME ANKANDI SHKRESA 23668 DT 19.12.11 SHKRESA 23666/1 DT 23.12.11 MA 0019 DT 27.10.11
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 10,100 2012-01-30 2012-01-30 28/1010077/2012 602 DPDOGANAVE terhequr limit arke urdh nr 1624/1 dt 27.01.2012 arketare Dorina Kurti
Zyra Qendrore e Regjistrimit Pasurise Tirane (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 121,548 2012-01-27 2012-01-30 19/104059/2012 602- ZQRPPaluajtshme telefon dhjetor 2011 kontrate dt.04.05.10
Zyra Qendrore e Regjistrimit Pasurise Tirane (3535) ENGJELL MUSKAJ Tirane 20,000 2012-01-27 2012-01-30 22/104059/2012 602- ZQRPPaluajtshme vendim pjesor gjyqi ne favor te Maksim Sota Urdher 68 dt.26.01.12 vend.rretj gjyqsor Fier nr.757 dt.15.05.07 vend.67 dt.21.01.10 gjyk.apelit vlore
Q.K.P. Azilkerkuesve Babrru (3535) FERIK SULA Tirane 397,150 2012-01-30 2012-01-30 14/101057/2012 602-Qend.Komb.Prit.Azilke detergjent,up nr 5 dt 15.01.2012,pv dt 24.01.2012,fat nr 27 dt 27.041.2012,seri 002536,fh nr 1 dt 27.01.2012
Komuna Dajt (3535) IRDI KULLA Tirane 10,106 2012-01-27 2012-01-30 13/2800001/2012 231 Kom.Dajt- kolaudim urdhe.nr.174 dt.16.12.2011 fat. nr.10 dt.02.11.2011,kont.nr.1798 dt.19.07.2011 licence mk.1252
Agjensia e Kontrollit Shteteror te Eksporteve (AKSHE) (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 155,000 2012-01-30 2012-01-30 14/1017126/2012 602,AKSHE,DIETA,UMM 916/1 D 3/2/11,LIST PAGESE 2012
Komuna Dajt (3535) SYME KOÇI Tirane 55,750 2012-01-27 2012-01-30 12/1/2800001/2012 231 Kom.Dajt-mbikqyres ,urdher.nr.174 dt.15.12.2011,fat.nr.10 dt.02.12.2011 urdher.nr.94 dt.22.06.2011 kont.nr.1602 dt.22.06.2011,licence nr.mk.1252
Kuvendi Popullor (3535) BANKA CREDINS Tirane 699,000 2012-01-30 2012-01-30 114/1002001/12 602 Kuvendi.dieta jashte shtetit euro 5000*139.8,UB 289/1 dt 27.1.12,autoriz 289/2 dt 27.1.12
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 99,150 2012-01-27 2012-01-30 27/1010077/2012 602 DPDOGANAVE Udhetim dieta urdher 1624 dt 27.01.2012
Prefektura e qarkut Vlore (3737) ALBTELEKOM SH.A. Vlore 4,213 2012-01-30 2012-01-30 20324 TELEF DHJETOR PREFEKTURA 1016074KL 1617486129
Qarku Vlore (3737) ALBTELEKOM SH.A. Vlore 9,126 2012-01-30 2012-01-30 20303 K.QARKUT 2037001 TELEFON SARANDE NR SERIAL 703222682 DT 14.12.2011
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 6,631,380 2012-01-30 2012-01-30 26/1017081/2012 602,REP 5001,UJI,KONTR 1-C-159256-1,FAT KORRIK,GUSHT,SHTATOR TETOR NENTOR,2011
Reparti Ushtarak nr.6670 Tirane (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 31,514 2012-01-27 2012-01-30 21/1017122/2012 602,REP 6670,TEL,KLIENT 1660691948,F 701423525,701805018,702227182,702754955,703115644
Reparti Ushtarak nr.6670 Tirane (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 31,301 2012-01-27 2012-01-30 27/1017122/2012 602,REP 6670,TEL,KLIENT 1372288546,F 701553563,701924220,702768614,703209773
Ministria e Integrimit (3535) PRIMO COMMUNICATIONS Tirane 21,600 2012-01-27 2012-01-30 30/1078001/2012 602 MINISTRIA INTEGRIMIT mirmbajtje shpenzime operative viti 2011 fat 24.10-05.12.2011 nr 749 seri 89177754 up 153 dt 03.08.2011 pv 29-08-03.08.2011
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 1,430,600 2012-01-27 2012-01-30 32/1017009/2012 602,REP 1001 PAGES KONTIGJENTI IRAK LIST PAGES SHTATOR - DHJETOR 2011 URDHER NR617 DT 12/8/2011
Ministria e Integrimit (3535) TAKO Tirane 30,110 2012-01-27 2012-01-30 17/1078001/2012 602 MINISTRIA INTEGRIMIT Materiale pastrimi 2011 Fat 1441 dt 07.12.2011 seri 86993175 up 206 dt 25.11.2011 pv 25.11.2011 fh 195 dt 08.12.2011
Bordi i Kullimit Tirane (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 7,200 2012-01-27 2012-01-30 10/1005079/12 1005079 602 bordi kullimi uje kontr 13802,ft 1171968,dhjetor 2011
Bashkia Bajram Curri (1836) CARTO SHOP Tropoje 116,680 2012-01-26 2012-01-30 26214500112 Bashkia B.Curri trpoje boje up nr 5 dt 16.01.2012 pv dt 23.01.2012 ft nr 1654 dt 23.01.2012 fh nr 3 dt 24.01.2012