Shperndarja e transaksioneve per 2012

Shperndarja mujore e transaksioneve per 2012 (ne vlere)

10 Transaksionet me te medha per 2012

Analiz krahasimore mbi shpenzime t Aparatit Qeveritar n vite elektorale 2013 vs 2012