Treasury Transactions 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

Results

Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
All All All 561,362,898,656.08 434,624 No Limit => =>

Transactions

Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Invoice description
Zyra Arsimore Sarandë (3731) CEZ SHPERNDARJE Sarande 5,816 2012-01-30 2012-01-30 20/1011133 1011133 SHP ENERGJIE NGA Z ARSIMORE
Mini Bashkia 8 (3535) ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS Tirane 6,990 2012-01-27 2012-01-30 14/2101137/2012 602 Min.Bashkia 8- interneti,fat.nr.81686035 dt.06.02.2012 peridha 01.-31 janar 2012
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) ALBTELEKOM SH.A. Tirane 38,011 2012-01-30 2012-01-30 19/1017081/2012 602,REP 5001,TEL,KLIENT 1334284971,1322994458,1334184361,F 7037494992,703749223
Mini Bashkia 9 (3535) BANKA CREDINS Tirane 807,300 2012-01-26 2012-01-30 10/1/2101143/2012 602 Min.Bashkia 9- keshilltare,tetor dhjetor 2011,bordero
Mini Bashkia 9 (3535) BANKA CREDINS Tirane 30,000 2012-01-26 2012-01-30 11/1/2101143/2012 602 Min.Bashkia 9- bonus dhjetor 2011 sipas vendimit nr.1242bordero
Mini Bashkia 9 (3535) BANKA CREDINS Tirane 72,000 2012-01-26 2012-01-30 11/2101143/2012 602 Min.Bashkia 9- ndihmes administrator bordero dhjetor 2011
Kuvendi Popullor (3535) BANKA CREDINS Tirane 1,403,647 2012-01-30 2012-01-30 113/1002001/12 230 Kuvendi.komkurs nderkomb parlm i ri +komision euro 10000*140,urdher pag 2813/1 dt 23.12.11,vendim 4 dt 22.12.11,shkrese 2813 dt 23.12.11,ARCH paolo di nardo swift Uncritm10V5
Bashkia Peqin (0827) POSTA SHQIPTARE SH.A Peqin 10,177 2012-01-30 2012-01-30 25213400112 Interes postare nga Bashkia Peqin per muajin Janar 2012
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 53,946,000 2012-01-27 2012-01-30 29/1017009/2012 602,REP 1001 PAGES KONTIGJENTI LIST PAGES SHTATOR 2011 URDHER NR 574 DT 11/7/2011
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) RAIFFEISEN BANK SH.A Tirane 6,361,200 2012-01-27 2012-01-30 37/1017009/2012 602,REP 1001 PAGES KONTIGJENTI LIST PAGES TETOR 2011 URDHER NR 575 DT 11/7/2011
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) ALBANIAN MOBILE COMMUNICATION Tirane 2,493 2012-01-27 2012-01-30 8/1005039/12 602 agj.k.d.c.GSM dhjetor 2011 kod aboneti 522271 ser 81179376
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) BANKA CREDINS Tirane 26,399 2012-01-27 2012-01-30 51/1017009/2012 602,REP 1001 K/USHQIMOR LIST PAGES KORRIK-GUSHT 2011
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 14,027 2012-01-27 2012-01-30 2/1005039/12 1005039 602 agj.k.d.c.energji nr kontr c076941 ser 11193753
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 13,686 2012-01-27 2012-01-30 7/1005039/12 1005039 602 agj.k.d.c.energji nr kontr d18349 ser 113395820
Administrata Qendrore ShSSH (3535) EAGLE MOBILE Tirane 114,019 2012-01-27 2012-01-30 */1025097/2012 600 +602 SHERB SOC SHTET tel fix fat 36608141 kl c 1001388
Ministria e Integrimit (3535) FONDACIONI YAPS Tirane 3,360 2012-01-27 2012-01-30 14/1078001/2012 602 MINISTRIA INTEGRIMIT Shpenzim operativ, fat 748 dt 05.12.2011 seri 89177676 pv 3/4 dt 03.08.2011 UP 179 dt 3.08.2011 fh 5.12.2011
Drejtoria e Bujqesise Tirane (3535) OSMAN SHIBA Tirane 39,000 2012-01-27 2012-01-30 15/1005035/12 1005035 DRBU mirembajtje pajisje pune UP 2 dt 23.1.12,PV 3-4 dt 23.1.12,fat 40 dt 23.1.12ser 4741
Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 38,942 2012-01-27 2012-01-30 31/1017009/2012 602 REP 1001 VODAFON ABON 1058517 FAT DHJETOR 2011
Mbeshtetje per Shoqerine Civile (3535) VODAFONE ALBANIA Tirane 58,637 2012-01-27 2012-01-30 11/1088001/12 602 AMSHC celular nentor 2011 ft 106923233
Shkolla e Magjistratures (3535) YLLI GRAMATIKU (K91920010R) Tirane 15,000 2012-01-27 2012-01-30 23/1055001/12 602 Shkolla e Magjistratures.ceremoni per diplomim UP 83 dt 20.12.11,PV 3-4 dt 21.12.11,fat 141 dt 22.12.11 ser 379,UB 62 dt 20.12.11
Komuna Shirgjan (0808) RIZA MINAROLLI Elbasan 216,550 2012-01-30 2012-01-30 127;18/2397001/12 Materiale Komuna Shirgjan
Sp. Librazhd (0821) BANKA KOMBETARE TREGTARE Librazhd 83,274 2012-01-27 2012-01-30 17101307612 SPITALI LIK FATURE DIALIZ,DHURIM GJAKU, KUALIDIM, PJES KEMBIMI ,KOMOSION BANKAR,DHJETOR 2011
Dega e Thesarit Shkoder (3333) CEZ SHPERNDARJE Shkoder 20,579 2012-01-30 2012-01-30 8 1010033 2012 1010033 dega thesarit shkoder nr 113182840 dhjetor 2011
Komisariati i Kufirit dhe Migracionit Sarande (3731) VARVARA. Sarande 75,576 2012-01-27 2012-01-30 25 SHP NGA KUFIRI
Komuna Bucimas (1529) BANKA POPULLORE SHA Pogradec 157,800 2012-01-27 2012-01-30 4/1/2700001/2012 K.BUCIMAS POGRADEC 2700001 Keshilltareve dhjetor 2011
Komuna Velcan (1529) LAVDIJE LATO Pogradec 42,000 2012-01-27 2012-01-30 18/1/2703001/2012 LIK.K. VELÇAN POGRADEC 2703001 FT NR 6 DT 12.12.2011
Komuna Bucimas (1529) Tatim taksa Pogradec Pogradec 17,700 2012-01-27 2012-01-30 5/1/2700001/2012 K.BUCIMAS POGRADEC 2700001 tat.keshilltareve dhjetor 2011
Burgu Fushe-Kruje (0716) GAZMIR SINO Kruje 248,750 2012-01-27 2012-01-30 17101405012 1014050 SA LIK FAT NR108.108/1.108/2.109 NGA BURGU F.KRUJE
Burgu Kruje (0716) INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. Kruje 15,500 2012-01-27 2012-01-30 18101400412 IEDP KRUJE LIK I FAT 1873 DT 16.11.2011
Burgu Fushe-Kruje (0716) M.C.CATERING Kruje 1,584,189 2012-01-27 2012-01-30 13101405012 1014050 SA LIK FAT NR 38.12 NGA BURGU F.KRUJE
Reparti Ushtarak Nr.4300 Tirane (3535) SKENDERI G Tirane 6,796,416 2012-01-30 2012-01-30 30/1017051/2012 602,REP 5001,GAZOIL,UP 20/1 D 15/3/11,NJAPP 6 QERSHOR 2011,UMM 1040 D 22/6/11,KONTR 35435/3 D 23/6/11,F 1151 D 25/11/11 S 0002651,FH 36 D 30/11/11
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535) UJESJELLES KANALIZIME TIRANE (J62005002O) Tirane 3,840 2012-01-30 2012-01-30 33/1010077/2012 602 DPDOGANAVE shpenz uje korrik-gusht-shtator-nentor 2011nr i kontr 359509 dhjetor 2011 fat dhjetor dt 1.01.2012
Kuvendi Popullor (3535) BANKA AMERIKANE SHQIPTARE Tirane 840,000 2012-01-30 2012-01-30 111/1002001/12 230 Kuvendi.komkurs nderkomb parlm i ri +komision euro6000140,urdher pag 2813/1 dt 23.12.11,vendim 4 dt 22.12.11,shkrese 2813 dt 23.12.11,ARCH paolo di nardo swift Uncritm10V5
Komuna Peze (3535) CEZ SHPERNDARJE Tirane 200,000 2012-01-30 2012-01-30 6/2802001/12 2802001 602 kom peze lik energji kontr 530919
Aparati Qendror i SHIKUT (3535) BANKA CREDINS Tirane 355,215 2012-01-30 2012-01-30 24/1018001/12 1018001 ap.shish.Urdher 17-12 dt 30.1.12,i kalsifikuar "konfidencial" Kembyer 2550*139.3
Sp. Permet (1128) KLODIAN NDINA(K89411201I) Permet 55,000 2012-01-30 2012-01-30 2913081 SPITALI FAT NR 1 DT 26.01.2012
Zyra Arsimore Sarandë (3731) ALBTELEKOM SH.A. Sarande 4,740 2012-01-30 2012-01-30 18/1011133 SHP TEL NGA Z ARSIMORE
Zyra Arsimore Librazhd (0821) RAIFFEISEN BANK SH.A Librazhd 4,903,280 2012-01-27 2012-01-30 30101110112 LIKUJDUAR TRANSPORTIN E MESUESVE DHE NXENESVE PERIUDHA MAJ-DHJETOR 2011,ARSIMI LB
Komuna Pishaj (0810) POSTA SHQIPTARE SH.A Gramsh 549,800 2012-01-30 2012-01-30 025243000112 Sa paguar nd/ekonomike Komuna Pishaj
Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) SHPRESA SHPK Tirane 4,390,557 2012-01-30 2012-01-30 25/1017081/2012 602,REP 5001,PATRIM,KONTR VAZH 1684/3 D 4/6/11,SIT 1/10/11-31/10/11,AKT RAK 10 D 31/10/11,FAT 268 D 30/11/11 S 88528142,AKT RAK 11 D 30/11/11,FAT 282 D 22/12/11 S 88528156