Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 483 898 Lekë nga paga si Prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Amarilda Nakuçi, të ardhura në vlerën 829 611 Lekë nga paga si Specialiste në Sektorin e Procedurave të Rekrutimit pranë Departamentit të Administratës Publike për vitin 2018.
2) Djali, Noel Nakuçi, të ardhura në vlerën 21 000 Lekë si bursë e dhënë nga Bashkia e Tiranës për nxënësit ekselent.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshortët, kanë pakësuar me 2 900 Euro llogarinë e kursimit pranë Intesa San Paolo Bank, në emër të Z. Nakuçi me pjesë takuese 50% secili, me burim të ardhura nga pagat (kursime). Gjendja e llogarisë në 31.12.2018 është 79 Euro.
2) Llogari kursimi “Futura” pranë Intesa San Paolo Bank në emër të vajzës Nikol Nakuçi me burim të ardhura nga punësimi i bashkëshortëve, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 12 280 Euro.
3) Llogari kursimi “Futura” pranë Intesa San Paolo Bank në emër të djalit Noel Nakuçi me burim të ardhura nga punësimi i bashkëshortëve, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 0 Lekë, pasi llogaria është mbyllur në vitin 2018. Është tërhequr gjendja e llogarisë për nevoja personale të bashkëshortëve.
4) Llogari rrjedhëse në Credins Bank, me burim të ardhura nga vizitat e punës dhe pjesmarrja në seminarin Training of Trainers të zhvilluar nga Ambasada Amerikane në Kroaci, me gjendje 0 Dollarë në 31.12.2018 pasi llogaria është mbyllur. Seminari është zhvilluar në datat 23-27 Mars, 5-7 Qershor, 12-13 Shtator,7-8 Nëntor, 11-16 Dhjetor të vitit 2015 dhe në 27-29 Shtator të vitit 2016.
5) Bashkëshortët, gjendje të mjeteve monetare cash me pjesë takuese 50% secili, 450 000 Lekë. Mjetet monetare janë tërhequr nga llogaritë bankare gjatë vitit 2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka