Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto nga paga si gjyqtar i Gjykatës së Lartë, 1 566 462 lekë.
2) Të ardhura si honorare nga mësimdhënia, 35 000 lekë.
Incomes from BonusesTë ardhura nga pagesa kalimtare, 114 176 lekë.
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura dhe interesa nga obligacione thesari, 65 479 lekë, pjesë e regjimit martesor (50 % me 50 % me bashkëshorten).
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, zonja Elvira Alibali, të ardhura vjetore nga aktiviteti privat si notere, 5 903 291 lekë, nga të cilat 2 979 827 lekë është fitimi neto.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja cash në kartën e debitit të pagës, 873 943 lekë, pjesë e regjimit martesor (50 % me 50 % me bashkëshorten).
2) Gjendja cash 1 400 000 lekë, pjesë e regjimit martesor (50 % me 50 % me bashkëshorten).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyerje detyrimi në vlerën 10 000 euro, pagesa e një kësti sipas kontratës së sipërmarrjes, pjesë e regjimit martesor (50 % me 50 % me bashkëshorten).
2) Vajza, znj. Arsela Thanza, pronare e një autoveture tip 'VW Golf', blerë me të ardhurat e prindërve, 420 000 lekë.