Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto me vlerë 1 348 328 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Kamëz.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third parties
1) Shitje e automjetit tip Tuareg me vlerë 425 440 Lekë, blerë në vitin 2010 i cili në momentin e shitjes ka qënë i çregjistruar dhe është shitur për pjesë këmbimi.
2) Shitje e automjetit tip Peugeot 308 në emër të bashkëshortes, me vlerë 12 000 Euro sipas kontratës me datë 01.12.2017. Një pjesë e të ardhurave nga shitja është përdorur për likuidimin e një pjese të borxhit ndaj vëllait të bashkëshortes.
3) Të ardhura me vlerë 500 000 Lekë si dëmshpërblim për sigurimin shëndetsor nga shoqëria Eurosig.
4) Të ardhura me vlerë 26 400 Lekë nga shitja për pjesë këmbimi e një automjeti, i cili në momentin e shitjes ka qënë i çregjistruar.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësim me 222 379 Lekë në llogarinë bankare pranë Credins Bank, në emër të deklaruesit dhe personave të familjes.
2) Marrë në përdorim autoveturë tip Mercedes Benz me vit prodhimit 2011, marrë sipas aktit të përdorimit me datë 27.12.2017.