Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhurat nga paga si Gjyqtare në Gjykatën Administrative e Shkallës së Parë Tiranë për vitin 2016 janë 1 057 629 lekë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersDetyrim ekzistues në vlerën 30 000 Euro si rrjedhojë e një Kontratë Huamarrjeje e marrë pa interes dhe kushte të tjera, ku afati i kthimit të huasë, brenda mundësive të huamarrësit (periudhës 2.06.2015-02.06.2017.).