Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga neto si Drejtor Drejtorie, ( për periudhën 01.01.2016 - 01.08.
2016), 683 256 lekë.
2) Të ardhura nga paga neto si Sekretar i Përgjithshëm, (për periudhën 02.08.2016 - 31.12.
2016), 533 945 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qiraja e lokalit në Tiranë, (duke filluar nga dt. 01.04.
2016), 73 200 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Edlira Barbullushi, të ardhura neto nga puna si specialiste në sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë, Fondi i Sigurimeve të Detyrueshme Shëndetësore, Tiranë, 816 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, e përbashkët me bashkëshorten, në ABN - AMRO Bank, Hagë, Holandë, 2 000 euro.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 668 lekë, pjesa takuese 50 %.
3) Bashkëshortja, Znj. Edlira Barbullushi, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 67 895 lekë.
4) Gjendja cash, 135 500 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka