Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si Drejtori i Drejtorisë Juridike pranë MBZHRAU për periudhën 01.01.2016 - 20.09.2016, 718 653 lekë, paga neto.
2) Të ardhura si shpërblim nga Agjencia Kombëtare e Duhan-Cigareve, anëtar i Komisionit të Degustimit, 116 875 lekë.
3) Të ardhura nga dietat, nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, 24 295 lekë.
4) Të ardhura nga paga si anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik, për periudhën 21.09.2016 - 31.12.2016, 308 110 lekë, paga neto.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Personi i lidhur në deklarim, Elda Shaqiri, të ardhura nga paga, nga Universiteti i Mjekësisë, 742 192 lekë, paga neto.
2) Personi i lidhur në deklarim, Elda Shaqiri, të ardhura nga dietat, nga Universiteti i Mjekësisë, 28 926 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje cash, si kursime nga të ardhurat vjetore të 2016, 550 000 lekë.
2) Gjendja e llogarisë në bankë më 31.12.2016, 273 lekë.
3) Deklaratë noteriale huamarrjeje për blerjen e një apartamenti banimi në vlerën 4 000 000 lekë, datë 12.09.2014, me afat shlyerje 4 vjet. Shuma e shlyer 0, gjendja e detyrimit 4 000 000 lekë.
4) Personi i lidhur në deklarim, Elda Shaqiri, gjendja cash, si kursime nga të ardhurat vjetore për vitin 2016, 350 000 lekë.
5) Personi i lidhur në deklarim, Elda Shaqiri, gjendja e llogarisë bankare më 31.12.2016, 465 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka