Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 380 024 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga vendim gjykate me palë dëmshpërblyese Kuvendi, 324 519 lekë.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function114%
Others
1) Tërhequr shuma 100 000 lekë nga llogari bankare dhe depozituar në një tjetër llogari për pagesa utilitare.
2) Bashkëjetuesja zonja Zaravshon Zukhurova Tërhequr nga llogari bankare e motrës, 8 899 dollar.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer detyrime energji elektrike dhe ujë për vitin 2016, vlera -64 908 lekë.
2) Mbajtur komisione bankare, -1 500 lekë.