Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura vjetore me vlerë 1 260 435 Lekë, nga paga dhe dietat si Kryetar i Bashkisë Berat.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura vjetore me vlerë 113 000 Lekë, nga shpërblimi si anëtar i Këshillit të Qarkut Berat.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipTë ardhura familjare me vlerë 4 121 511 Lekë nga shitja e prodhimeve të fermës me sipërfaqe 44,3 ha të marrë me qira nga bashkëshortja për 99 vjet.
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura vjetore me vlerë 1 395 569 Lekë nga paga si punonjëse e Bankës së Shqipërsië.
2) Bashkëshortja, të ardhura vjetore me vlerë 424 800 Lekë nga punësimi me kohë të pjesshme në Organizatën Humanitare Ndërkombëtare Misioni pa Kufij.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësim me 234 807 Lekë në llogarinë bankare pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte 663 553,8 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 428 748,52 Lekë.
2) Pakësim me 252 Euro në llogarinë bankare pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2016 ishte 559,82 Euro dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 307,82 Euro.
3) Shtesë me 53 Euro nga interesat në llogarinë bankare pranë SCAlbania.
4) Shtesë nga interesat me 12 498 Lekë në llogarinë Mjelma të tre fëmijëve, pranë Raiffeisen Bank.
5) Bashkëshortët, detyrim financiar i papaguar me vlerë 33 000 Euro për huanë e marrë pa afat dhe pa interes për blerjen e dyqanit në Tiranë.
6) Bashkëshortja, shtesë me 503 240 Lekë në depozitën pranë SCAlbania, të ardhura nga paga vjetore si punonjëse në Bankën e Shqipërisë.
7) Bashkëshortja, shtesë me 41 730 Lekë në depozitën pranë BKT, të ardhura nga paga vjetore pranë organizatës humanitare ndërkombëtare Misioni pa Kufij.
8) Bashkëshortja, shtesë me 3 019 433 Lekë në depozitën pranë Raiffeisen Bank, të ardhura nga shitja e prodhimeve të fermës.
9) Bashkëshortja, blerje e makinës bujqësore fuoristradë karroceri me vlerë 300 000 Lekë, me të ardhurat nga paga dhe ferma.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Është shlyer shuma prej 10 000 Euro për blerjen e apartamentit me sipërfaqe 109 m2 në zonën Komuna e Parisit në Tiranë, sipas kontratës noteriale me datë 23.03.2016. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 12 000 Euro.