Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 3 073 020 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qiraja, 4 080 euro.
2) Të ardhura nga qiraja, 240 000 lekë.
3) Të ardhura nga qiraja, 480 000 lekë.
4) Të ardhura nga qiraja, 4 590 euro.
5) Të ardhura nga qiraja, 663 000 lekë.
6) Të ardhura nga qiraja, 663 000 lekë.
7) Të ardhura nga qiraja, 1 200 000 lekë.
8) Të ardhura nga qiraja, 180 000 lekë.
9) Të ardhura nga qiraja, 360 000 lekë.
10) Të ardhura nga qiraja, 1 200 000 lekë.
11) Të ardhura nga qiraja, 240 000 lekë.
12) Të ardhura nga qiraja, 3 600 euro.
13) Të ardhura nga qiraja, 4 800 000 lekë.
14) Të ardhura nga qiraja, 160 000 lekë.
15) Të ardhura nga qiraja, 70 000 lekë.
16) Të ardhura nga qiraja, 7 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga shitje automjeti, 500 000 lekë.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function4 895%
Others
1) Gjendje llogari bankare shtuar me 3 323 708 lekë.
2) Gjendje llogari bankare shtuar me 267 491 lekë.
3) Gjendje llogari bankare shtuar me 2 522 euro.
4) Gjendje llogari bankare shtuar me 514 070 lekë.
5) Gjendje llogari bankare pakësuar me 17 euro.
6) Gjendje llogari bankare shtuar me 256 093 lekë.
7) Gjendje llogari bankare pakësuar me 5 450 lekë.
8) Gjendje llogari bankare shtuar me 4 579 euro.
9) Gjendje llogari bankare pakësuar me 289 359 lekë.
10) Gjendje llogari bankare shtuar me 10 paund.
11) Gjendje para cash, shtuar me 500 000 lekë.
12) Detyrime të papaguara për kartë krediti, 12 470 lekë.