Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga, përfitimet e tjera financiare dhe bonuset si deputet, 2 558 555 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja zonja Lorenza Pietra Benati, të ardhura nga paga, 37 790 euro.
2) Bashkëshortja Lorenza Pietra Benati, të ardhura nga dividentë pranë CMP Services Srl, 17 500 euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
Others
1) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 3 105 euro.
2) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 443 898 lekë.
3) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, -13 euro.
4) Detyrime nga palë të treta në vlerën 250 000 euro, prej prishjes së kontratës së blerjes së vilës në Durrës.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 -16 989 euro për një kredi për shtëpi në Itali me principal 220 000 euro. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 48 081 euro.
2) Është mbyllur (likuiduar) kredia ndaj një banke në vlerë 550 000 marrë me qëllim blerje dhe rikonstruksion vile në Durrës. Kjo vlerë ka kaluar në emër të shitësit përmes llogarive bankare. Tre muaj pas nënshkrimit dhe kalimit në llogari bankare, kontrata është prishur, dhe pala shitëse duhej të rikthejë paratë, ku deri në dhjetor të 2014, janë paguar nga pala në kontratën e prishur vetëm 300 000 euro. Mbetet detyrim i pashlyer ndaj zoti Parid Cara vlera prej 250 000 euro. Për të shlyer kredinë bankare zoti Parid Cara ka marrë një hua tjetër ndaj një shoqërie biznesi për vlerën 480 000 mijë euro. Është e mbyllur huaja ndaj bankës dhe mbetet huaja ndaj një firme biznesi ARCADIA shpk. (veprime te viteve te mëparshme) Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 480 000 euro.