Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga, përfitimet e tjera financiare dhe bonuset si deputet, 2 659 941 lekë.
Incomes from Bonuses
1) Përfitim mujor i pensionit bazuar në legjislacionin për statusin si ish kryetare e Kuvendit, Janar-Gusht 2016, 71 960 lekë.
2) Përfitim mujor i pensionit bazuar në legjislacionin për statusin si ish kryetare e Kuvendit, Shtator 2016, 22 896 lekë.
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti zoti Ndoc Topalli të ardhura nga aktiviteti privat si person fizik në profesion të lirë Noter për vitin 2016 pas zbritjes së shpenzimeve 189 543 lekë.
2) Të ardhura nga qiratë prona të bashkëshortit zotit Ndoc Topalli pasi është paguar edhe tatimi prej 15% mbi të ardhurën tatimore, neto, 1 557 000 lekë.
3) Vajza, Margerita Topalli, të ardhura neto nga paga, 403 336 lekë.
4) Vajza, Margerita Topalli, të ardhura neto nga shpërblimet, 232 335 lekë.
5) Vajza, Margerita Topalli, honorare nga përkthime të ndryshme zyrtare, 100 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
OthersDjali, Genar Topalli, celur llogari bankare si garanci për studime në Itali, 6 000 euro, të cilat janë tërhequr nga llogaria e të atit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Bashkëshortët, blerë më 28.09.2016 ap. banimi me sip. 58 m2, 22 000 euro.