Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 877 532 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesa Fond Investimi, 1 599 852 lekë.
Incomes from RentTë ardhura nga qiraja e dyqanit, 120 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si mësuese në shkollën e mesme “Janaq Kilica”, Fier, 608 269 lekë.
2) Djali, të ardhura nga paga si punonjës në firmën INEL shpk, Fier, 480 000 lekë.
3) Vajza, të ardhura nga paga si mjeke në Itali, 19 827 euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function160%
Others
1) Gjendje llogaria bankare më 31 dhjetor 104 euro,pakësuar me 10 825 euro.
2) Gjendje Fond Investimi më 31 dhjetor 24 031 707 lekë, shtuar me 1 599 852 lekë.
3) Bashkëshortja, gjendje depozitë bankare 723 euro, pakësuar me 26 992 euro pasi janë kaluar tek Fondi Investimeve më 24.05.2016.
4) Gjendja e parasë cash, 700 000 lekë.
5) Gjendja e parasë cash, 3 000 euro.
6) Gjendje llogaria bankare më 31 dhjetor 2 179 283 lekë, pakësuar me 221 269 lekë.
7) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 100 160 lekë, shtuar me 99 722 lekë.
8) Bashkëshortja, gjendje Fond Investimi më 31 dhjetor 27 457 euro, shtuar me 457 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka