Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura 1 468 908 lekë nga puna në Qeverinë e Republikës së Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk Ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura 51 000 lekë nga pjesëmarrja si Kryetar i Këshillit Drejtues të FSHZH.
Incomes from bank interestsTë ardhura 3 128 euro nga interesat bankare ndër vite 2007-2020 të depozitës në Euro.
Incomes from RentNuk Ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk Ka
Incomes from SharesNuk Ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk Ka
Incomes from Heritage RightsNuk Ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja të ardhura 1 434 503 lekë nga puna në projektin e USAID.
2) Bashkëshortja 864 089 lekë të ardhura nga puna në projektin e GIZ.
3) Bashkëshortja 1 548 223 lekë të ardhura bonus për vjetërsinë e punës në projektin USAID.
Payments received for obligations from third partiesNuk Ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk Ka
Others
1) Subjekti deklaron shtimin me 3 128 Euro të depozitës bankare.
2) Subjekti deklaron pakësimin 282 927 Lekë të llogarisë së kursimeve.
3) Bashkëshortja, shtesë 864 089 Lekë në llogarinë e kursimeve.
4) Bashkëshortja, shtesë 211 261 Lekë te llogaria e kursimeve.
5) Bashkëshortja, shtesë 550 000 Lekë kursimet.
6) Subjekti deklaron rivlerësim shtëpi banimi, vlera pas rivlerësimit është 16 643 000 Lekë.
7) Subjekti deklaron 1 528 477 Lekë kursime në llogari bankare. Transferuar në llogari nga 2019, vlera 1 811 404 lekë, vlera 700 000 dhe 580 000 lekë. Kursime të krijuara gjatë 2020 janë 550 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Paguar 288 000 lekë për shlyerjen e huasë afatgjatë në vlerë fillestare 5 000 000 lekë.