Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 442 637 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, të ardhura nga leje lindje, 614 876 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
Others
1) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 4 244 euro, pakësuar me 3 204 euro.
2) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 1 531 349 lekë, pakësuar me 508 160 lekë.
3) Gjendje para cash më 31 dhjetor 22 430 euro, shtuar me 530 euro.
4) Gjendje para cash më 31 dhjetor 1 483 000 lekë, shtuar me 453 000 lekë.
5) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 1 083 900 lekë.
6) Bashkëshortja, gjendja llogari bankare më 31 dhjetor 1 096 euro, pakësuar me 5 877 euro.
7) Bashkëshortja, gjendja llogari bankare më 31 dhjetor 373 267 lekë, pakësuar me 851 lekë.
8) Bashkëshortja, gjendja parave cash më 31 dhjetor 23 710 euro, pakësuar me 7 890 euro.
9) Bashkëshortja, gjendja parave cash më 31 dhjetor 2 080 000 lekë, pakësuar me 120 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka