Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 323 303 Lekë nga paga dhe shpërblimet si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura në vlerën 230 000 Lekë nga qiradhënia e një dyqani sipas kontratës 1 vjeçare, 16.01.2019-16.01.2020.
2) Të ardhura në vlerën 345 000 Lekë nga qiradhënia e një lokali sipas kontratës 1 vjeçare, 16.01.2019-16.01.2020.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Avonila Qefalia, të ardhura në vlerën 948 000 Lekë nga paga dhe shpërblimet si Shefe Sektori që nga data 18.07.2016 pranë Ministrisë së Brendshme, Tiranë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare me burim të ardhura nga paga dhe nga qiratë, gjendja 451 982 Lekë në 31.12.2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Avonila Qefalia, gjendje 1 366 994 Lekë në datë 31.12.2019, në llogarinë bankare me burim të ardhura nga paga dhe kursimet familare.
3) Vajza, Znj. Klara Qefalia, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 89 597 Lekë në 31.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka