Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 1 702 827 Lekë nga paga si Deputet në Kuvendin e Shqipërisë për periudhën 05.03.2019-31.12.2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kredi bankare në shumën 1 550 000 Lekë të marrë për arredimin e një apartamenti në Mezez, për të cilën gjatë 2019 është likuiduar detyrimi në vlerën 588 446 Lekë duke sjellë edhe shlyerje totale të kredisë.
2) Kredi bankare të marrë në shumën 5 000 000 Lekë për blerjen e një apartamenti në Mezez me gjendje detyrimi të pashlyer 4 755 094 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 588 446 Lekë si shlyerje të detyrimit të mbetur të kredisë bankare të marrë në shumën 1 550 000 Lekë për arredimin e apartamentit.