Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si ambasador, 18 660 euro.
2) Të ardhura nga paga kalimtare si deputet për periudhën 1 janar - 15 mars 2014, 187 500 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga në UET, 31 000 euro.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga e drejta e autorit, 150 000 lekë.
3) Djali, Blerti Minxhozi, të ardhura nga paga në kompaninë amerikane, “STAPLES” në Suedi, 36 000 euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Të ardhura nga shitja e ap. në Kopenhagen, Danimarkë, vlera 236 000 euro.
2) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, 1 300 000 lekë.
3) Kredi bankare në Kopenhagen, 123 260 euro, shlyer plotësisht.
4) Djali, Sidrit Minxhozi, pronar i një ap. me sip. 65 m2 në Pogradec, vlera 22 000 euro.
5) Djali, Blerti Minxhozi, pronar i një ap. me sip. 126 më në Tiranë, vlera 73 000 euro.
6) Djali, Blerti Minxhozi, pronar i një ap. me sip. 70 m2 në Boros, Suedi, vlera 30 000 euro.
7) Djali, Blerti Minxhozi, kredi bankare 27 000 euro në një bankë në Suedi, detyrimi financiar i pashlyer, 25 600 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka