Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsPaga si Ambasador i Ministrisë së Punëve të Jashtme në vlerën 24 836 euro.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Interesa bankare në vlerën 600 lekë nga llogari bankare në bankë të nivelit të dytë.
2) Interesa bankare në vlerën 600 lekë nga llogari bankare në bankë të nivelit të dytë.
3) Interesa bankare në vlerën 1 480 euro nga llogari bankare në valutë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
OthersDetyrime të papaguara në vlerën 2 000 000 lekë për një kredi në bankë të nivelit të dytë marrë më 28.06.2002 me principal 5 000 000 lekë, pjesë e regjimit martesor.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc
Detyrime të paguara në vlerën -300 000 lekë për një kredi në bankë të nivelit të dytë marrë më 28.06.2002 me principal 5 000 000 lekë, pjesë e regjimit martesor.