Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe pjesëmarrja në komisione, për periudhën shkurt-dhjetor, 1 980 000 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si administratore e firmës “ADAMB”, 360 000 lekë.
2) Të ardhura nga kontrata e qirasë, 20 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Blerë në 2014 një ap. 122,79 m2, në Tiranë, vlera 234 815 euro.
2) Blerë një automjet, vlera 1 000 000 lekë.
3) Kredi (në emër të subjektit dhe bashkëshortes) në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 169 279 euro, principali 170 000 euro, marrë më 09.11.2014, norma e interesit 5.5%.
4) Hua ndaj shoqërisë Albania-Energy-Solution shpk, detyrimi financiar i pashlyer 64 815 euro, principali 64 815 euro, marrë më 30.09.2014.
5) Kredi (në emër të subjektit dhe bashkëshortes) në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, 43 517 euro, principali 44 000 euro, marrë më 21.10.214, normë interesi 4 %.
6) Kredi (në emër të subjektit dhe bashkëshortes) në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 850 117 lekë, principali 1 000 000 lekë, me afat 3-vjeçar, normën interesi 8.32 %.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka