Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto 2 233 017 Lekë nga paga si deputete në Kuvendin e Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Ligor Nikolla, paga mujore neto 100 900 Lekë si dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Fizike dhe Matematike, Universiteti Politeknik i Tiranës.
2) Bashkëshorti, Z. Ligor Nikolla, të ardhura neto 255 038 Lekë nga dieta, honorare si anëtar i senatit Univertistetit Politeknik i Tiranës.
3) Vajza, Znj. Livia Nikolla, paga mujore neto 95 306 Lekë si scpecialiste në Departamentin Stabilitetit Financiar në Bankën e Shqipërisë.
4) Vajza Znj. Livia Nikolla, të ardhura neto 435 179 Lekë nga shpërblime në punë, dieta jashtë vendit.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Gjëndje 184 155 Lekë në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
2) Bashkëshorti, Z. Ligor Nikolla, bilanci i llogarisë 3 586 178 Lekë..
3) Vajza, Znj. Livia Nikolla, 687 587 Lekë bilanci ne llogarinë bankare


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Nuk ka