Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto 2 233 017 Lekë nga paga si deputete në Kuvendin e Shqipërisë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate1. Bashkëshorti, Z. Ligor Nikolla, paga mujore neto 100 900 Lekë si dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Fizike dhe Matematike, Universiteti Politeknik i Tiranës. 2. Bashkëshorti, Z. Ligor Nikolla, të ardhura neto 255 038 Lekë nga dieta, honorare si anëtar i senatit Univertistetit Politeknik i Tiranës. 3. Vajza, Znj. Livia Nikolla, paga mujore neto 95 306 Lekë si scpecialiste në Departamentin Stabilitetit Financiar në Bankën e Shqipërisë. 4. Vajza Znj. Livia Nikolla, të ardhura neto 435 179 Lekë nga shpërblime në punë, dieta jashtë vendit.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others1. Gjëndje 184 155 Lekë në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë. 2. Bashkëshorti, Z. Ligor Nikolla, bilanci i llogarisë 3 586 178 Lekë.. 3. Vajza, Znj. Livia Nikolla, 687 587 Lekë bilanci ne llogarinë bankare