Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga, përfitimet e tjera financiare dhe bonuset si deputet, 1 994 508 lekë.
2) Të ardhura si pagesë kalimtare nga ISSH-ja, 72 778 lekë.
3) Të ardhura nga një oponencë fjalori enciklopedik të Akademisë së Shkencave të Republikës së Kosovës, 100 936 lekë.
4) Të ardhura nga projekti akademik Tempus, 1 122 euro.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si mësuese, DAR-i, Tiranë, 533 472 lekë.
2) Vajza, Blerta Tafaj, të ardhura nga paga si punonjëse e bibliotekës së Universitetit Politeknik, Tiranë, 565 272 lekë.
3) Vajza, Enkelejda Kasneci, të ardhura nga paga si profesoreshë në Universitetin Tubingen, Gjermani, 56 647 euro.
4) Vajza, Enkelejda Kasneci, të ardhura nga dhënia me qira e apartamentit në Sindelfingen, 6 615 euro.
5) Vajza, Enkelejda Kasneci, të ardhura nga leje lindje, 9 174 euro.
6) Vajza, Alma Tafaj, të ardhura nga puna si mjeke në Ortenau Klinikum Lahr Ettenheim, Freiburg, Gjermani, Janar-Mars 2016, 13 136 euro.
7) Vajza, Alma Tafaj, të ardhura nga puna si mjeke në Klinik fur Onkologische Rehabilitation, Freiburg, Gjermani, Prill-Dhjetor 2016, 40 540 euro.
8) Vajza, Alma Tafaj, të ardhura nga shteti gjerman për fëmijën pas ndryshimit të vendit të punës, 1 900 euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function117%
Others
1) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 36 390 lekë.
2) Vajza, Blerta Tafaj, gjendje llogari bankare, shtuar me 136 938 lekë.
3) Bashkëshortja, Nazie Tafaj, gjendje llogari bankare, shtuar me 332 049 lekë.
4) Gjendje llogari bankare, shtuar me 162 euro.
5) Vajza, Enkelejda Kasneci, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 21 226 euro, shtuar me 16 808 euro.
6) Vajza, Enkelejda Kasneci, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor -151 euro, pakësuar me 93 euro.
7) Vajza, Alma Tafaj, gjendje llogari bankare, shtuar me 9 922 euro.
8) Vajza, Alma Tafaj, gjendje llogari bankare, shtuar me 17 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Vajza, Enkelejda Kasneci, shlyer në vitin 2016 -6 157 euro për kredi bankare për ap. banimi blerë në dhjetor 2010, me afat shlyerje 10 vjet dhe interes 3.25%. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 52 451 euro.
2) Vajza, Enkelejda Kasneci, shlyer në vitin 2016 -9 429 euro për kredi bankare për ap. banimi blerë në shtator 2014, me interes 1.89%. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 78 182 euro.
3) Vajza, Enkelejda Kasneci, shlyer në vitin 2016 -15 999 euro për kredi bankare për ap. banimi blerë në shtator 2014, me interes 2.29%. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 186 825 euro.