Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 281 987 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Mallakastër.
2) Të ardhura në vlerën 198 492 Lekë si shpërblim suplementar për largimin nga funksioni i Sekretarit të Këshillit të Qarkut Fier.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Antoneta Ismailaj, të ardhura në vlerën 225 444 Lekë nga paga si mësuese pranë shkollës 9-Vjeçare “Ismail Klosi” Ballsh, Zyra Vendore Arsimore Mallakastër
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 39 286 Lekë si pagesa kalimtare të përfituara nga Drejtoria e Sigurimeve Shoqërore Fier, në bazë të Ligjit Nr.8097 datë 21.03.1996.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersShtesë 100 000 Lekë në gjendjen e mjeteve monetare cash si kursime të të ardhurave nga paga.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka