Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 404 755 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Dropull.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Afrodhiti Ngjelo, të ardhura në vlerën 742 876 Lekë nga paga si pedagoge pranë Univeristetit të Sarandës.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronar 100% të pasurisë së paluajtshme, truall me sipërfaqe 1 164 m2, me vlerë 465 000 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Afrodhiti Ngjelo, deklaron se nuk ka ndryshim të pasurisë nga deklarimi fillestar.
3) Bashkëshortja, Znj. Afrodhiti Ngjelo, kredi bankare si detyrim të subjektit Demi-D Sh.p.k, për të cilën është likuiduar detyrimi në shumën 3 189 285.59 Lekë dhe ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer 12 710 714.41 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Bashkëshortja, Znj. Afrodhiti Ngjelo, shpenzuar shumën 3 189 285.59 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare.