Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 2 851 836 Lekë nga paga si gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese.
2) Të ardhura në vlerën 41 432 Lekë dhe 21 626 Lekë nga pjesëmarrja në dy trajnime si eksperte e Jashtme nga Shkolla e Magjistraturës.
3) Të ardhura në vlerën 40 284 Lekë si lektore e Jashtme për vitin akademik 2020-2021 në Universitetin Mesdhetar.
4) Të ardhura në vlerën 254 Euro nga dieta për pjesëmarrje në aktivitet tryezë e rrumbullakët jashtë Tirane, nga Këshilli i Europës.
5) Kthim shume mbi të ardhurat individuale nga Drejtoria e Tatimeve, Tiranë, në vlerën 68 820 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura në vlerën 19 200 Lekë nga interesat bankare të llogarisë së Obligacioneve 2 vjeçare me normë interesi 1.92% dhe vlerë 1 000 000 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 51 244 Lekë nga interesat bankare të llogarisë së Obligacioneve 10 vjeçare me normë interesi 7% dhe vlerë 732 081 Lekë.
3) Të ardhura në vlerën 34 608 Lekë nga interesat bankare të llogarisë së Obligacioneve 10 vjeçare me normë interesi 5.85% dhe vlerë 590 600 Lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti Z.Melsi Toska, të ardhura neto në vlerën 623 260 Lekë nga paga si inxhinier pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.
2) Të ardhura neto në vlerën 15 800 Lekë nga pensioni i nënës së bashkëshortit Z.Melsi Toska. Zonja është e vjetër në moshë prandaj deklarimin e bën i biri.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Shtuar me 39 231 Lekë llogaria rrjedhëse, gjendja e së cilës është në shumën 80 262.58 Lekë.
2) Shtuar me 1 484 Euro llogaria rrjedhëse, gjendja e së cilës është në shumën 9 847.69 Euro.
3) Obligacion 2 vjeçar (Janar 2019-Janar
2021), me vlerë 1 000 000 Lekë me normë interesi 1.92% të krijuar me burim të ardhurat si eksperte në projekte ndër vite dhe e njëjta shumë obligacioni Dhjetor 2016-Dhjetor 2018, është rifutur sërish në obligacion në Janar 2019 dhe me interes vjetor, 19 200 Lekë.
4) Obligacion 10 vjeçar (Janar 2018-Janar
2028), me vlerë 732 081 Lekë me normë interesi 7% të krijuar me burim të ardhura nga projektet dhe kursimet familjare dhe me interes vjetor, 51 244 Lekë.
5) Obligacion 10 vjeçar (Janar 2019-Janar
2029), me vlerë 590 600 Lekë me normë interesi 5.85% të krijuar me burim të ardhura nga projektet dhe kursimet familjare dhe me interes vjetor 34 608 Lekë.
6) Shtuar me 25.90 Euro nga interesat llogaria Futura, e krijuar me kursimet familjare.
7) Shtuar me 842.69 Lekë nga interesat llogaria Futura, e krijuar me kursimet familjare.
8) Shtuar me 90 020 Lekë llogaria bankare KID me burim interesat nga obligacionet.
9) Kartë krediti me vlerë limit 1 500 Euro.
10) Bashkëshorti Z.Melsi Toska, shtuar me 14 181 Lekë llogaria rrjedhëse, gjendja e së cilës është në vlerën 295 762.87 Lekë.
11) Bashkëshorti Z.Melsi Toska, kartë krediti me vlerë limit 100 000 Lekë pranë një banke të nivelit të dytë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Nuk ka