Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto 1 772 430 Lekë nga paga si Kryeministër.
Incomes from BonusesNuk Ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk Ka
Incomes from bank interestsBashkëshortja, Znj. Lindita Rama, 2 557 Lekë të ardhura nga interesa bankare.
Incomes from RentBashkëshortja, Znj. Lindita Rama, 2 535 023 Lekë të ardhura neto nga qira apartamenti.
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from SharesNuk Ka
Incomes from Publications and CopyrightTë ardhura 1 806 335 lekë nga veprimtaria artistike, shitja e punimeve artistike.
Incomes from Heritage RightsNuk Ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, 2 520 000 Lekë të ardhura neto nga paga.
2) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, 2 489 889 Lekë të ardhura neto nga konsulenca dhe ekspertiza të ndryshme.
3) Djali, Gregor Rama, të ardhura neto 25 000 Euro nga shitja e veprave të artit.
Payments received for obligations from third partiesNuk Ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk Ka
Others
1) Zoti Rama deklaron pakësimin e llogarisë bankare me 511 359 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, deklaron plus 7 751 474 Lekë nga të ardhura personale dhe të ardhura nga shitja e punëve artistike të bashkëshortit ne gjendjen e llogarisë bankare. data e raportimit 31 dhjetor 2020.
3) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, deklaron pakësimin e gjendjes cash me 36 000 Lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, deklaron 13 325 Euro si gjendje detyrimi të kredisë me vlerë fillestare 80 000 euro me afat 10 vjet e filluar në vitin 2013.
5) Djali, Gregor Rama, deklaron 71 561 Lekë shtesë në llogarinë bankare.
6) Djali, Gregor Rama, deklaron pakësimin me 8 132 Euro të një llogarie bankare në Euro.
7) Djali, Gregor Rama, deklaron shtimin me 18 500 Euro të fondit të investimit në Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, deklaron pagesën 4 482 Euro për këstet e kredisë me vlerë fillestare 80 000 Euro marrë në 22.10.2013 me afat shlyerjeje 10 vjet.
2) Djali, Gregor Rama,shlyer 360 000 Lekë për Kontratë Qira.