Transaksion Thesari -
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/paymentcat.phtml on line 13

Kategori Shpenzimesh - Total: 397


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
2312103 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312104 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa social-kulturore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312106 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertime te mbrojtjes civile Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312116 Shpenz. per rritjen e AQT - ndertimin e mureve rrethuese Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312111 Shpenz. per rritjen e AQT - objekte arti Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312110 Shpenz. per rritjen e AQT - objekte me vlere historike Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314120 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi dhe pajisje mence Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2318100 Shpenz. per rritjen e AQT - orendi zyre Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314210 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje agrikulturore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314290 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje audio-vizuale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314200 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalime portuale (per portet) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314170 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalimi i kondicionereve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314140 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instrumente laboratorike Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314240 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe makineri per konstrukione ( ndertime) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314230 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe makineri per kopshtarine Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314110 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe shpenzimet instaluese te telekomunikacionit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2318600 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje kompjuteri Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314150 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje mjekesore dhe spitalore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314260 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje pastrimi per rruget Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314190 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per kontrollin e trafikut Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314250 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per mbrojtjen ndaj zjarrit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314270 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per policine Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314280 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per sistemin e sigurimit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314130 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje qe sigurojne energji Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2314300 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje rezidenciale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2311300 Shpenz. per rritjen e AQT - plantacione Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312115 Shpenz. per rritjen e AQT - pritat mbrojtese e te ngjashme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2311100 Shpenz. per rritjen e AQT - pyje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2316900 Shpenz. per rritjen e AQT - rezerva te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2316100 Shpenz. per rritjen e AQT - sheqer Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2310400 Shpenz. per rritjen e AQT - sistemime dhe rregullime te tokave Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2315180 Shpenz. per rritjen e AQT - speciale transp.rrugor Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312118 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2318700 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera paisje zyre Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2313600 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2310300 Shpenz. per rritjen e AQT - terrene te shtresave Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312117 Shpenz. per rritjen e AQT - terrenet sportive Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2316300 Shpenz. per rritjen e AQT - vaj Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2312114 Shpenz. per rritjen e AQT - varrezat Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2310500 Shpenz. per rritjen e te tjera AQT Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6025400 Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029003 Shpenzime gjyqesore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6027300 Shpenzime kompensimi per shpronesim ne te kaluaren Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029006 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029002 Shpenzime per aktivitete sociale per personelin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6027500 Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6027400 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6027401 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029005 Shpenzime per honorare Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6024202 Shpenzime per hotele Thesari 2014 Thesari 2015-2016