Transaksion Thesari -
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/paymentcat.phtml on line 13

Kategori Shpenzimesh - Total: 397


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
4662315 Garanci te viteve te meparshme per kerkese ankimore ne dogane,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662313 Garanci te viteve te meparshme per sigurimin e kontrates,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662304 Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662314 Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662107 Garanci të vitit në vazhdim për proçedura ankimimi në Komisionin e Prokurimit Publik ( 2011-Te Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662117 Garanci të vitit në vazhdim për proçedura ankimimi në Komisionin e Prokurimit Publik, Te dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662215 Garanci te vitit te meparshem per kerkese ankimore ne dogane,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662213 Garanci te vitit te meparshem per sigurimin e kontrates,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662204 Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662214 Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662115 Garanci te vitit vazhdim per kerkese ankimore ne dogane,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662103 Garanci te vitit vazhdim per sigurimin e kontrates (2011 - Te Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662113 Garanci te vitit vazhdim per sigurimin e kontrates,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662104 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662114 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115410 Gjoba te Policise Rrugore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115411 Gjoba te Policise se Rendit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115210 Gjoba te sistemit doganor per importet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115654 Gjobe per deklarim te vonuar Sigurime shoqerore, shendetesore dhe TAP Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060004 Grant per femije te lindur Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061031 Grante per artistet, producentet e filmave dhe shkrimtaret Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061001 Grante per familjet per shpenzime funerale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021003 Ilaçe dhe materiale mjeksore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6502200 Interesa bono thesarinjevjecar te emetuara ne organizma shteterore dhe private Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6601100 Interesa huamarrje afatgjate nga qeveri te huaja Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6511100 Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga i njejti nivel qeverisje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6511300 Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga sistemi bankar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6520200 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi 6 deri 10 vjet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6520100 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7090102 Kamat vonesa per TVSH Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115500 Kamatevonesa Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7090101 Kamatvonesa per sigurimet shoqerore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7090115 Kamatvonesa TAPBV Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7090104 Kamatvonesa te kontributeve te sigurimeve shendetesore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6020100 Kancelari Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6023100 Karburant dhe vaj Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061002 Kompensim papunesie per personat e siguruar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060002 Kompensim per pa-aftesi te perkoheshme per shkak te demtimit ne pune Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060001 Kompensim per pa-aftesi te perkohshme per shkak te semundjes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060011 Kompensim per veteranet e luftes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060019 Kompensim perndjekurit politike Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060008 Kompensim suplementar per çmimin per pensionistet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060012 Kompensim suplementar per invalidet e punes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060010 Kompensim suplementar per ish te persekutuarit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061005 Kompensime speciale te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060003 Kompesim per leje lindje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6090200 Kontigjencat Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6011100 Kontribute per sigurime shendetesore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6010100 Kontribute per sigurime shoqerore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4351299 Kontribute te mbledhura nga tatimet (shteti) per llogari te ISSH - Detyrimi Qendrore / Transferta (GE 001 Debit) Thesari 2014 Thesari 2015-2016