Transaksion Thesari -
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/paymentcat.phtml on line 41

Kategori Shpenzimesh - Total: 439


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
4662112 Garanci bankare te vitit vazhdim per sigurimin e ofertes,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662101 Garanci bankare te vitit vazhdim per takse doganore (2011 - Te Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662111 Garanci bankare te vitit vazhdim per takse doganore,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662133 Garanci e performancës për sigurinë dhe shëndetin në punë (Të dala) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662123 Garanci e performancës për sigurinë dhe shëndetin në punë (Të hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662316 Garanci pasurore e te denuarve, te viteve te meparshme,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662106 Garanci pasurore e te denuarve, te vitit ne vazhdim (2011 - Te Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662116 Garanci pasurore e te denuarve, te vitit ne vazhdim,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662216 Garanci pasurore e te denuarve, te vitit te meparshem (2011 - Te Dala) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662217 Garanci pasurore e te denuarve, te vitit te meparshem (2011 - Te Dala) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662131 Garanci për blerje mjet transporti (Të Dala) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662121 Garanci për blerje mjet transporti (Të Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662132 Garanci për pjesë këmbimi për automjetet (Të Dala) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662122 Garanci për pjesë këmbimi për automjetet (Të Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662319 Garanci te tjera, te viteve te meparshme,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662219 Garanci te tjera, te vitit te meparshem,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662109 Garanci te tjera, te vitit vazhdim (2011 - Te Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662119 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662315 Garanci te viteve te meparshme per kerkese ankimore ne dogane,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662313 Garanci te viteve te meparshme per sigurimin e kontrates,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662304 Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662314 Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662130 Garanci të vitit në vazhdim për pajisje elektronike dhe zyre, Të Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662120 Garanci të vitit në vazhdim për pajisje elektronike dhe zyre, Të Hyra Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662107 Garanci të vitit në vazhdim për proçedura ankimimi në Komisionin e Prokurimit Publik ( 2011-Te Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662117 Garanci të vitit në vazhdim për proçedura ankimimi në Komisionin e Prokurimit Publik, Te dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662215 Garanci te vitit te meparshem per kerkese ankimore ne dogane,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662213 Garanci te vitit te meparshem per sigurimin e kontrates,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662204 Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662214 Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662115 Garanci te vitit vazhdim per kerkese ankimore ne dogane,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662103 Garanci te vitit vazhdim per sigurimin e kontrates (2011 - Te Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662113 Garanci te vitit vazhdim per sigurimin e kontrates,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662104 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4662114 Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115404 Gjoba te Inspektoriatit Sanitar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115410 Gjoba te Policise Rrugore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115411 Gjoba te Policise se Rendit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115210 Gjoba te sistemit doganor per importet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115001 Gjoba te sistemit tatimor Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115654 Gjobe per deklarim te vonuar Sigurime shoqerore, shendetesore dhe TAP Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060004 Grant per femije te lindur Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061031 Grante per artistet, producentet e filmave dhe shkrimtaret Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061001 Grante per familjet per shpenzime funerale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021003 Ilaçe dhe materiale mjeksore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6502200 Interesa bono thesarinjevjecar te emetuara ne organizma shteterore dhe private Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6511310 Interesa huamarje e brendshme afatgjate nga sistemi bankar, garancia shtetorere per pandemine Covid-19 Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6601100 Interesa huamarrje afatgjate nga qeveri te huaja Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6600100 Interesa huamarrje afatshkurter nga qeveri te huaja Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6510300 Interesa huamarrje brendeshme afatshkurter, nga sistemi bankar Thesari 2014 Thesari 2015-2016