Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si gjyqtar, 1 457 470 lekë.
2) Të ardhura si anëtar i KLD-së, 112 200 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesa bankare për depozitën në shumë 5000 euro, 28 euro.
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qiraja e ap. me sip. 103.82 m2, në Tiranë, 500 euro në muaj, kontrate e filluar më 13.8.2014.
2) Të ardhura nga qiraja e ap. me sip. 78.24 m2, në pallatin 12-katësh Rr. “Mbretëresha Teuta”, Durrës, 25 mijë lekë në muaj, kontrata e filluar me 5.3.2014.
3) Të ardhura nga qiraja e ap. në Tiranë, 2283 euro, për 4 muaj e 17 ditë.
4) Të ardhura nga qiraja e ap. me sip. 78.24 m2, në pallatin 12-katësh, Rr “Mbretëresha Teuta”, Durrës, 220 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga të tretët, 900 000 lekë, kthim borxhi.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si mësuese në gjimnazin “Gjergj Kastrioti”, Durrës, 547 863 lekë.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga puna part-time pranë Institutit të Kulturës Italiane, 46 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga të tretë, 1 100.000 lekë, kthim borxhi.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 137 229 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 41 000 lekë.
3) Mbyllur depozita në një bankë të nivelit të dytë, 5 000 euro.
4) Pronar me 100 % i një ap. me sip. 78.24 m2, në Rr. “Mbretëresha Teuta”, Durrës, vlera 48 000 euro.
5) Bashkëshortja pronare me 62.9 % i një ap. me sip. 103.82 m2, në Tiranë, vlera 134 435 euro.
6) Të ardhura nga zgjidhja e kontratës së sipërmarrjes me Ekon-Group shpk, për ap. me sip. 51.1 m2, 51 000 euro.
7) Të ardhura nga toka bujqësore në Hekal të Mallakastrës, 150 000 lekë.
8) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, - 49 551 euro, me afat 20 vjet, interes vjetor 5.23 %.
9) Detyrimi i financiar i pashlyer për një borxh marrë vëllait, - 2.800 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka