Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga neto si drejtori i SHISH-it, 1 758 735 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Djali, Viler Ajazi Lika, të ardhura nga puna, 96 000 dollarë kanadez.
2) Bashkëshortja, Brunilda Ajazi Lika, interesa nga depozitë bankare me afat, 12 899 lekë.
3) Bashkëshortja, interesa nga depozitë bankare me afat, 8 060 lekë, pjesa takuese 50%.
4) Bashkëshortja, të ardhura neto nga paga pranë Autoritetit Rajonal Shëndetësor, Tiranë, 526 849 lekë.
5) Vajza, Ada Ajazi Lika, të ardhura neto nga paga, 14 000 dollarë kanadez.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga dëmshpërblim siguracion shëndeti në udhëtim, 130 euro.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function101%
Others
1) Shitur gjatë vitit 2015 veturë tip Land Rover, 2 950 euro, për të cilën në deklaratën e vitit 2015 është pasqyruar vetëm shtesa në llogarinë bankare.
2) Gjendje llogari bankare, shtuar me 130 euro, si dëmshpërblim nga siguracion shëndeti në udhëtim.
3) Fond Investimesh, shtuar me 75 717 lekë.
4) Gjendje llogari rrjedhëse e pagës, pakësuar me 106 228 lekë.
5) Fond pensioni në RSP - RBC Direct Investing Inc, shtuar me 3 342 dollarë kanadezë.
6) Fond pensioni në RSP - RBC Direct Investing Inc, pakësuar me 9 052 dollarë.
7) Fond investimesh te TFCA - RBC Direct Investin Inc., shtuar me 1 081 dollarë kanadezë.
8) Fond investimesh te TFCA - RBC Direct Investin Inc., shtuar me 1 056 dollarë.
9) Detyrime të papaguara në vlerën 4 496 511 lekë për kredi bankare marrë më 07.09.2011 për blerje ap. banimi në Tiranë me principal 5 000 000 lekë, interes 4%, afat shlyerje 30 vjet dhe këst mujor 25 000 lekë.
10) Detyrime të papaguara në vlerën 261 510 lekë për rikonstruksion ap. banimi.
11) Djali, Viler Ajazi Lika, gjendje kursime kesh, 40 000 dollarë kanadez.
12) Djali, Viler Ajazi Lika, detyrime të papaguara në vlerën 80 000 dollarë kanadez për studime.
13) Bashkëshortja, Brunilda Ajazi Lika, gjendje depozitë bankare me afat, shtuar me 12 899 lekë.
14) Bashkëshortja, gjendje llogari rrjedhëse, pakësuar me 240 587 lekë.
15) Bashkëshortja, gjendje depozitë bankare me afat, shtuar me 8 060 lekë, pjesa takuese 50%.
16) Vajza, Ada Ajazi Lika, detyrime të papaguara në vlerën 108 000 dollarë kanadez për kredi bankare.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer -300 000 lekë për kredi bankare marrë më 07.09.2011 për blerje ap. banimi në Tiranë me principal 5 000 000 lekë, interes 4%, afat shlyerje 30 vjet dhe këst mujor 25 000 lekë.
2) Paguar -600 000 lekë për rikonstruksion ap. banimi.
3) Djali, Viler Ajazi Lika, shlyer -5 000 dollarë kanadez për studime.
4) Vajza, Ada Ajazi Lika, shlyer -2 000 dollarë kanadez për kredi bankare.