Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 1 425 872 Lekë nga paga dhe orët jashtë orarit si Prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Dibër.
2) Të ardhura në vlerën 45 000 Lekë nga dietat për funksionin e Prokurorit për vitin 2018.
3) Të ardhura në vlerën 355 Pound si dieta për vizitën studimore të organizuar në Londër në kuadër të projektit të Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar dhe Irlandës së Veriut, Tiranë “Për implementimin më të mirë të Marrëveshjes dypalëshe për transferimin e personave të dënuar”.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti, Z. Gentjan Keshi, të ardhura në vlerën 884 904.87 Lekë nga paga pranë Drejtorisë Antiterror Tiranë (periudha 01.01.2018-05.06.
2018) dhe Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër (përiudha 05.06.2018-31.13.
2018).
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshortët, llogari rrjedhëse në emër të Znj. Keshi me pjesë takuese 50% secili, me burim të ardhura nga paga dhe me gjendje kursimi 360 771 Lekë për vitin 2018.
2) Bashkëshortët, llogari kursimi në emër të Znj. Keshi me pjesë takuese 50% secili, me burim të ardhura nga llogaria rrjedhëse e pagës (30 000 lekë në muaj), me gjendje kursimi 360 120 Lekë për vitin 2018.
3) Bashkëshortët, llogari rrjedhëse në emër të Z.Keshi, me pjesë takuese 50% secili dhe me gjendje 12 876.96 Lekë në 31.12.2018.
4) Bashkëshortët, gjendje të mjeteve monetare cash me pjesë takuese 50% secili dhe me burim të ardhura nga paga (kursime) për vitin 2018, shuma 100 000 Lekë.
5) Bashkëshortët janë bërë pronar në masën 50% secili të një autoveture të tipit Audi A6, vit prodhimi 2002 të blerë në 03.02.2018 me çmim blerje 1 000 Euro. Për blerjen e autoveturës është paguar detyrimi doganor në shumën 47 987 Lekë (urdhër çlirimi datë 05.02.
2018) dhe rreth 36 000 Lekë për taksat e regjistrimit dhe siguracionin e detyrueshëm.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 1 000 Euro plus 83 987 Lekë për blerjen e makinës Audi A6 në datë 03.02.2018.