Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto pasi ka është paguar tatimi mbi të ardhurën personale dhe kontributet 1 576316 (një milion e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë) Lekë.
2) Të ardhura mësimdhënie në universitetin Luarasi 139 046 Lekë.
3) të ardhura nga mësimdhënia në shkollën e Magjistraturës 11 900 lekë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga depozitave bankare 78 568 lekë.
2) Të ardhura nga qiraja 941 800 lekë.
3) të ardhura nga pagesa e qirasë studio ligjore 297 500 lekë.
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti zoti Neshat Fana të ardhura nga puna zyra e avokatisë 7 893 500 lekë.
2) Bashkëshorti tërheqje nga një shoqëri tregtare 10 115 000 lekë ku nuk deklarohet arsyeja e tërheqjes.
3) Vajza zonja Krisilda Fana të ardhura nga punësimi pranë Presidencës 807 560 lekë.
4) Vajza zonja Krisilda Fana të ardhura nga puna si pedagoge në universitetin BEDER 40 000 lekë.
5) Djali Frenki Fana të ardhura nga puna në PHOENIX-PETROLIUM sha 501 380 lekë.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje në llogari bankare të bashkëshortit si person fizik 1 731 euro.
2) Gjendje në llogari bankare të bashkëshortit si person fizik 864 938 lekë.
3) Bashkëshorti gjendje në llogari bankare 938 831 lekë.
4) Bashkëshorti gjendje në llogari bankare si individ 831 euro.
5) Vajza gjendje në llogari bankare 30 134 lekë.
6) Vajza gjendje depozitë bankare 400 000 lekë.
7) Vajza llogari kursimi 21 513 lekë.
8) Djali gjendje llogari rrjedhëse 82 774 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc

1) Bashkëshorti paguar në universitetin e New York Tirana 3 250 euro për shkollim të vajzës.
2) Bashkëshorti ka blerë një Livadh në Himarë me 2000 m2 çmim 600 000 lek.
3) Bashkëshorti ka paguar 30 606 euro dhe 48 500 lekë për një detyrim hua leasing ku në 31 dhjetor 2015 i mbeten për të shlyer edhe 28 825 euro.
4) Bashkëshorti ka paguar tatim mbi fitimin pranë drejtorisë së tatimeve Tiranë, të prapambetur nga 2014 në vlerën 3 580 849 lekë.