Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016

Notice: Undefined index: Service-Factory in /home/spending/application/views/scripts/moneypower/view.phtml on line 466
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga neto, 1 566 456 lekë.
2) Të ardhura nga pagesa e fondacionit "Slym Foundations" për trajnimin e gjyqtarëve pranë Shkollës së Magjistraturës, 354 euro.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura nga interesat bankare, 9 022.18 lekë.
2) Të ardhura nga interesat e llogarive dhe depozitave, 991.34 euro.
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qiratë, 40 622 euro.
2) Të ardhura nga qiratë, 2 958 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga shitja e një apartamenti me sip. 67 m2 në Kavajë, 22 000 euro.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, në fillim viti ishte 4.68 euro, shtuar me 6 938.18 euro nga qiratë e paguara nga shoqëria Service-Factory shpk, gjendja në fund të vitit 6 942.86 euro.
2) Gjendja e llogarisë së kursimit, pakësuar me - 38.18 euro, gjendja në fund të vitit 0 euro.
3) Gjendja e llogarisë depozitë, shtuar me + 64.97 euro nga interesat, gjendja në fund të vitit 153 939 euro.
4) Gjendja e llogarisë bankare, shtuar me + 2 726 050 lekë nga të ardhurat e qirave të paguara nga "Instituti i Politikave Publike dhe Private si dhe një qytetar sipas kontratave të qirave, gjendja në fund të vitit gjendja është 3 594 3000 lekë.
5) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, pakësuar me - 325 274 lekë, gjendja në fund të vitit 41 787 lekë.
6) Gjendja e llogarisë bankare në euro, llogari e çelur gjatë vitit të deklarimit ne fund të vitit është zero, llogaria është hapur për të arkëtuar çmimin e shitjes apartament në Kavajë, në datën 26. 07. 2016 janë derdhur 22 000 euro, kjo shumë është pakësuar me - 22 000 euro.
7) Gjendja e llogarisë bankare, të ardhura nga qiratë pakësuar me - 41 841 euro, gjendja në fund të vitit 14 867 euro.
8) Gjendja e llogarisë rrjedhëse pakësuar me - 749.93 lekë, gjendja në fund të vitit 100.79 lekë.
9) Gjendja e llogarisë bankare, pakësuar me - 189 912.78 lekë, gjendja në fund të vitit 0 lekë.
10) Gjendja e llogarisë depozitë, shtuar me + 987.52 euro, të ardhura në vite nga shitblerje, qira apo lekë të marra nga bankat e tjera, gjendja në fund të vitit 197.309 euro.
11) Gjendja e llogarisë së kursimit, pakësuar me - 8 166.38 euro, gjendja në fund të vitit 3.61 euro.
12) Gjendja e llogarisë bankare, pakësuar me - 67 123.45 lekë, gjendja në fund të vitit 0 lekë.
13) Gjendja e llogarisë bankare, pakësuar me - 4.47 dollarë, gjendja në fund të vitit 3 257 dollarë.
14) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, pakësuar me - 2 201.46 euro, gjendja në fund të vitit 0 euro.
15) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, pakësuar me - 9 113 euro, gjendja në fund të vitit 4 806.29 euro. Në këtë llogari derdhet vlera e qirasë nga shoqëria "Nordic Invesgtement".
16) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, pakësuar me - 373.06 euro, gjendja në fund të vitit 0 euro, llogaria është mbyllur.
17 ) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, pakësuar me - 320 282.70 lekë, gjendja në fund të vitit 0 lekë, llogaria është mbyllur.
18) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, pakësuar me - 2 508.89 dollarë, gjendja në fund të vitit 0 dollarë, llogaria është mbyllur.
19) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, pakësuar me - 17.25 CHF, franga zvicerane, gjendja në fund të vitit 0, llogaria është mbyllur.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shpenzuar 58 704 euro si likuidim gjatë vitit 2016 përmes tre mandat pagesave kundrejt shoqërisë së ndërtimit palë në kontratë sipërmarrje. Ky detyrim rrjedh nga Kontrata e Sipërmarrjes me shoqërinë e ndërtimit nënshkruar në vitin 2012 dhe nga aneks shtesë kontrata e hartuar gjatë vitit 2016. Detyrimi i kësaj kontrate dhe aneksit shtesë, në datën 31 dhjetor 2016 është 99 414 euro.