Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga neto si gjyqtar i Gjykatës së Lartë, 1 566 462 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesat bankare të një depozite, 11 611 lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e një depozite kursimi në një bankë të nivelit të dytë, kursime nga paga ndër vite, 20 000 euro.
2) Kartë krediti në në bankë të nivelit të dytë me limit 200 000 lekë, limiti i pa tërhequr.
3) Bashkëjetuesja, zonja Sonila Toska, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura familjare ndër vite, 15 000 euro.
4) Bashkëjetuesja, zonja Sonila Toska, kartë krediti me limit 300 000 lekë, limiti i pa tërhequr.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka