Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si anëtar i Gjykatës së Lartë, 1 566 462 lekë.
2) Të ardhura si honorare dhe dieta si anëtar i Gjykatës së Lartë, 102 000 lekë + 34 008 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura nga anëtarësimi në Komitetin Disiplinor të Dhomës së Avokatisë si përfaqësues i KLD-së, 306 000 lekë.
Incomes from bank interests
1) Të ardhura nga obligacionet 4-vjeçare për vitin 2016 në një bankë të nivelit të dytë, 283 982.64 lekë.
2) Bashkëshortja, zonja Irma Broci, të ardhura nga obligacionet 2-vjeçare në një bankë të nivelit të dytë, 170 600 lekë.
3) Të ardhura nga interesat e llogarisë bankare Depozitë Plus në emër të fëmijës së mitur në një bankë të nivelit të dytë, 9 707.37 lekë.
4) Të ardhura nga interesat e llogarisë bankare Depozitë Plus, në një bankë të nivelit të dytë, 465.26 lekë.
5) Të ardhura nga interesat e llogarisë Depozitë Plus e fëmijës së mitur, 9 903.08 lekë.
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qiraja e një lokali, 10 800 euro.
2) Të ardhura nga qiraja e zyrave, 840 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, zonja Irma Broci, të ardhura nga puna si notere, 5 273 388 lekë fitimi neto.
2) Djali, z. Arlind Broci, të ardhura nga paga pranë Albcontroll Tiranë, 994 053 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Fituar Pronësi një apartamenti me sip. 143.81 m2, (bashkim i apartamentit ekzistues me sip.78.11 m2 + shtesës anësore të katit të parë me sip. 65.7 m
2)
2) Pronar me 50 % (pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshorten) i një apartamenti me sip. 157.99 m2 (bashkim i apartamentit ekzistues me sip. 92.29 m2 + një shtesë anësore me sip. 65.7 m2 në katin e dytë, shkëmbyer pa shpërblim me një shtetas.
3) Bashkë investitor në një kontratë sipërmarrje me dt. 17.04.2016 për ndërtimin e karabinës së një banese private në Shkodër, sipas lejes së ndërtimit, 1 500 000 lekë.
4) Fond pensioni vullnetar në një bankë të nivelit të dytë, krijuar në dt. 17.05.2016 me të ardhura nga paga, periodikisht 10 000 lekë në muaj, 91 409.94 lekë + 1 409.49 lekë interesa.
5) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, llogari page, 160 913.77 lekë.
6) Gjendja e llogarisë bankare, Karta Viza Clasik, 198 597.13 lekë.
7) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, Depozita Plus, 460 320.80 lekë.
8) Djali, zoti Arlind Broci, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, si person fizik, 46 891.60 lekë.
9) Bashkëshortja, zonja Irma Broci, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 'Llogari Noteri e cilësuar për klientët pasuritë e paluajtshme' sipas udhëzimit nr. 6915/2 dt.30.01.2012, të Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Financave, 207 250 euro.
10) Bashkëshortja, zonja Irma Broci, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 'Llogari Noteri e cilësuar për klientët pasuritë e paluajtshme' sipas udhëzimit nr. 6915/2 dt.30.01.2012, të Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Financave, 7 500 000 lekë.
11) Djali, zoti Arlind Broci, gjendja e llogarisë bankare individuale në një bankë të nivelit të dytë, 134 036.48 lekë.
12) Bashkëshortja, zonja Irma Broci, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 417 778.07 lekë.
13) Llogari rrjedhëse, të ardhura nga qiratë, 252 550 lekë.
14) Bashkëshortja, zonja Irma Broci, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 895 469.13 lekë.
15) Djali, zoti Arlind Broci, certifikatë regjistrimi në QKB me llogari si person fizik pranë një banke të nivelit të dytë, 46 891.60 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka