Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe shpërblime nga Gjykata e lartë për vitin 2016, 1 566 456 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura nga interesat bankare, 37 216 lekë, pjesë e regjimit martesor (50 % me 50 % me bashkëshortin).
2) Të ardhura nga interesat e bonove të thesarit, 624 750 lekë, pjesë e regjimit martesor (50 % me 50 % me bashkëshortin).
Incomes from Rent
1) Pasuria në bashkëpronësi, pjesë e regjimit martesor, (50 % me 50 % me bashkëshortin), është dhënë me qira në datë 09.12.2016. Asnjë përfitim deri në datë 31.12.2016.
2) Të ardhura pas zgjatjes së kontratës së qirasë për një apartament, 420 000 lekë, pjesë e regjimit martesor, (50 % me 50 % me bashkëshortin).
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipBashkëshorti, z. Adrian Fullani, të ardhura si subjekti tregtar, 383 265 lekë.
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, zoti Adrian Fullani, të ardhura 6 092 865 lekë.
2) Bashkëshorti, zoti Adrian Fullani, të ardhura 14 040 euro.
3) Vajza, znj. Fiona Fullani, të ardhura nga paga, 718 341 lekë.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga shitja e tokës, kësti i parë, 38 503 euro, pjesë e regjimit martesor.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Zgjidhet marrëveshja për shërbime teknike, e deklaruar më parë.
2) Shtesë në llogarinë bankare, 42 102 euro, pjesë e regjimit martesor, (50 % me 50 % me bashkëshortin).
3) Pakësim në llogarinë bankare, 4 128 766, pjesë e regjimit martesor, (50 % me 50 % me bashkëshortin).
4) Shtesë në llogarinë bankare, 6 139 536 lekë, pjesë e regjimit martesor, (50 % me 50 % me bashkëshortin).
5) Gjendja cash, 200 000 lekë, pjesë e regjimit martesor,(50 % me 50 % me bashkëshortin).
6) Kredi bankare në Bankën e Shqipërisë për blerjen e një apartamenti banimi në shumën 11 400 000 lekë. Shuma e shlyer 409 291 lekë, detyrimi financiar mbetur i pashlyer, 8 065 484 lekë, pjesë e regjimit martesor.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka