Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 629 434 Lekë nga paga si Prokuror pranë Prokurorisë për Krime të Rënda, Tiranë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Mirela Kondili, të ardhura në vlerën 905 580 Lekë nga paga dhe dietat si Inspektore pranë Inspektoriatit Shtetëror të Arsimit.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshortët, kursime në llogarinë bankare pranë Raiffeisen Bank në emër të Znj. Kondili, me pjesë takuese 50% secili dhe me burim të ardhura nga paga, 317 389.26 Lekë.
2) Shtuar me 1 443.59 Lekë nga interesat, llogaria e depozitës bankare pranë Credins Bank në emër të djalit, Z. Enri Kondili.
3) Bashkëshortët, kredi për blerje banese të marrë në Tetor 2011 pranë Raiffeisen Bank në shumën 60 000 Euro, me afat 30 vjet, me këst mujor 330 Euro për të cilën është likuiduar në vitin 2018 detyrimi në shumën 3 960 Euro dhe sigurimi i jetës në shumën 65 Euro. Kanë mbetur edhe 23 vjet të kredisë për likuidimin.
4) Bashkëshortja, Znj. Mirela Kondili, llogari bankare të përdorur për likuidimin e kredisë së marrë në Raiffeisen Bank në Tetor 2011, me gjendje 429.7 Euro në 31.12.2018, nga të cilat 330 Euro do të pakësohen në 02.01.2019 për likuidimin e këstit mujor të kredisë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 3 960 Euro (500 000 Lekë) si shlyerje të 12 kësteve të kredisë bankare të marrë në Raiffeisen Bank në shumën 60 000 Euro në Tetor 2011 për blerje banese.
2) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 65 Euro (8 200 Lekë) si shlyerje të sigurimit të jetës.