Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 307 287 Lekë nga paga, dietat dhe shpërblimet si Prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda për periudhën 01.01.2017-14.11.2017 dhe si Prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës së Parë për periudhën 14.11.2017-31.12.2017.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Helena Martini, të ardhura në vlerën 579 759 Lekë nga paga si mësuese pranë shkollës 9-Vjeçare “Jeronim De Rada”, Tiranë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshortët, shtesë 50 000 Lekë në gjendjen e mjeteve monetare cash me pjesë takuese 50% secili, me burim të ardhura nga viti 2017 (kursime).
2) Kredi bankare në shumën 5 000 000 Lekë për blerje apartamenti të marrë në datë 06.01.2007 me afat 300 muaj, me këst mujor 23 710 Lekë dhe me interes vjetor 3%. Detyrimi i likuiduar gjatë vitit 2017 është 284 520 Lekë ndërsa gjendja e mbetur e pashlyer e detyrimit është 3 295 906 Lekë.
3) Kredi bankare 5 200 000 Lekë të marrë në Raiffeisen Bank në Shtator 2016 me afat shlyerje 15 vite, për të cilën gjatë vitit 2017 është likuiduar detyrimi në shumën 446 076 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer në vlerën 4 885 989 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 284 520 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare në shumën 5 000 000 Lekë të marrë në 06.01.2007 për blerje apartamenti.
2) Shpenzuar shuma 446 076 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare 5 200 000 Lekë të marrë në Shtator 2016 për blerje apartamenti.
3) Shpenzuar shuma 3 250 Euro për sistemin shkollor të djalit, me burim të ardhura nga kursimet dhe pagat e bashkëshortëve.
4) Shpenzuar shuma 160 000 Lekë për studimet e djalit, me burim të ardhura nga kursimet dhe pagat e bashkëshortëve.