Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si gjyqtar, 1 566 456 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me - 1 126 euro, gjendja dt. 31.12.2016, 2069 euro.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, llogari page, shtuar me + 42 077 lekë, gjendja dt. 31.12.2016, 54 636 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 3 228 euro, gjendja dt. 31.12.2016, 2 054 euro.
4) Gjendja e llogarisë "Futura" në emër të djalit, shtuar me + 1 306 euro nga paga dhe dhurata nga të afërmit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka