Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe dietat si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 2 625 940.22 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga mësimdhënia, konsulenca dhe interesat bankare në shumën 191 300.14 Lekë plus 32 474.79 Euro.
2) Djali, Z. Klajd Panariti, të ardhura nga punësimi në UK, 59 497.96 GBP.
3) Djali, Z. Bjorn Panariti, të ardhura nga Intershipi pranë Danone/Dan Trade, 1 371.84 Euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 2 625 940.22 Lekë, nga të ardhurat e punësimit si deputet (paga dhe dieta).
2) Pakësuar me 2 551 573 lekë gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, për shpenzime dhe pagesa (1 751 573 Lekë) dhe për të mbajtur gjendje monetare cash vlerën 800 000 Lekë.
3) Gjendje e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësim 30 Euro.
4) Bashkëshortja, Znj. Narin Panariti shtuar me 400 Euro gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga interesat bankare.
5) Bashkëshortja, Znj. Panariti, pakësuar me 72 Euro gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
6) Bashkëshortja, Znj. Panariti, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë të pakësuar me 172 609.04 Lekë.
7) Bashkëshortja, shtesë 191 300.4 Lekë plus 32 074.9 Euro të gjendjes së llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë. Burimi i të ardhurave, nga interesat bankare (5 542.14 Lekë), nga mësimdhënia në Fakultetin e Shkencave të Natyrës (45 697 Lekë), nga mësimdhënia në Fakultetin e Ekonomisë (140 061 Lekë)dhe nga të ardhurat e konsulencës SWECO (32 074.9 Euro).
8) Bashkëshortja, pakësim të llogarisë bankare me 405 015 Lekë si shumë e depozituar në një llogari tjetër bankare,
9) Pakësim me 23 845.61 Euro si transfertë për shpenzime shkollimi të djalit (14 740 Euro) dhe transferta bankare në llogarit të tjera të familjes (9 000 Euro)
10) Pakësim në shumën 3 495.72 GBP për qira transferuar me banke (1 450 GBP), shpenzime bankare (45.72 GBP) dhe tërheqje për dorëzim cash (2 000 GBP).
11) Bashkëshortja, shtesë 405 010.3 Lekë të gjendjes së llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, nga transfertat bankare të fondeve nga një llogari tjetër.
12) Bashkëshortja, Znj. Panariti, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë të pakësuar me 704 993.54 Lekë për pagesa.
13) Bashkëshortja, në përmes trashëgimisë është bërë pronare e 2/30 e një ndërtese 3 katëshe në Tiranë, nëpërmjet trashëgimisë ligjore. Znj. Panariti ka hequr dorë nga kjo pasuri, sipërfaqe truall 260 m2 nga të cilat sipërfaqja e ndërtesës është 136 m2, duke ja dhuruar familjarëve që banojnë në këtë ndërtesë me kontratë dhurimi.
12) Bashkëshortja, fituar me trashëgimi ligjore pjesën 1 / 30 të pasuri të paluajtshme truall në Tiranë me sipërfaqe 6 923 m2.
13) Djali, Z. Klajd Panariti, gjendje të llogarisë bankare në UK, shtesë 64 356.95 GBP me burim të ardhura nga punësimi (59 497.96 GBP), nga rimbursime pagesash (4 858.99 GBP) dhe nga tërheqjet në llogarinë e Znj. Panariti (2 000 GBP) nga të cilat 850 GBP janë të mbajtura cash.
14) Djali, Z. Klajd Panariti, gjendje të llogarisë bankare në UK të pakësuar me 56 526.99 GBP, për shpenzime dhe pagesa (40 426.99 GBP) si dhe për kalim në llogari kursimi të shumës 16 100 GBP.
15) Djali, Z. Bjorn Panariti, shtesë 11 219 Euro të gjendjes së llogarisë bankare në Hollandë, me burim të ardhura nga tërheqjet cash/transfertat e llogarisë bankare të Znj. Panariti (9 000 Euro), paga nga intershipi në Danone/Dan Trade (1 371.84 Euro) dhe nga rimbursimet në shumën 888 Euro.
16) Djali, Z.Bjorn Panariti, pakësuar me 11 354.42 Euro gjendjen e një llogarie bankare në Hollandë.
17) Djali, Z. Bjorn Panariti, shtuar me 1 900 GBP gjendjen e llogarisë bankare në UK, nga tërheqjet cash në llogarinë e Znj.Panariti (1 150 GBP) dhe rimbursimi i depozitës së qirasë (750 GBP).
18) Djali, Z. Bjorn Panariti, gjendje të llogarisë bankare në UK, pakësim 1 504 GBP.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka