Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura prej 1 494 228 lekë nga puna e deklarueses në pozicionin e gjyqtares.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateTë ardhura prej 10 128 lekë në muaj nga pensioni familjar i fëmijëve.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersVazhdon detyrimi prej 500 000 lekë i mbetur pa u likuiduar sipas kontratës së Sipërmarrjes e datës 29.03.2010 për apartamentin e banimit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc