Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura prej 1 173 991 lekë nga paga në pozicionin e gjyqtares.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1)Të ardhura nga paga e bashkëshortit prej 693 316 lekë si Avokat Shteti pranë Ministrisë së Energjetikës dhe Industrisë, Ministrisë së së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.
2) Bashkëshorti ka përfituar 44 625 lekë interesa nga depozita prej 2 100 000 në Veneto Bank. Ka tërhequr interesat në datë 17.10.2016 dhe ka mbetur principali.
3)Bashkëshorti ka përfituar 251.5 dollarë interesa nga depozita prej 18 500 dollarë në bankën Credins. Interesi nuk është tërhequr dhe i është shtuar vlerës fillestare. Gjendja e depozitës në datë 31.12.2016 është 18 751.5 dollarë.
4) Bashkëshorti nga objekti “Shtëpia e Ushtarakëve” që zotëron në bashkëpronësi ka përfituar të ardhura prej 400 000 lekë (me pjesë takuese të tij prej 1 e 3-tash) si qira mujore për dhënien e një pjesë të objektit me qira.
5) Zoti Sotiraq Veizi ka përfituar nga dhënia me qira e apartamentit me sipërfaqe 71.11 m2 në Fier . Qiraja mujore për apartamentin është 8 000 lekë. Shuma totale e marrë në vitin 2016 është 78 000 lekë sepse qiramarrësi ka qenë me vonesë me pagesat që prej vitit 2015. 30 000 lekë janë derdhur ne datë 31.05.2016 dhe 48 000 lekë në datë 29.07.2016 në llogarinë në Raiffeisen Bank. Pjesa takuese e bashkëshortit në këtë shumë është 1 e 6.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Zonja Veizi ka kursyer 99 043.18 lekë në depozitën e krijuar me kursime nga paga në Raiffeisen Bank. Gjendja e depozitës në datë 31.12.2016 është 166 054.17 lekë.
2) Bashkëshortët kanë përfituar 452.98 lekë interesa nga depozita bankare e hapur në 02.02.2008 ne emër të vajzës, pranë Procredit Bank, llogari fillestare në shumën 50 000 lekë të cilës i janë shtuar vetëm interesat e depozitës. Gjendja e saj në datë 31.12.2016 është 50 452.98 lekë.
3) Bashkëshortët kanë përfituar 0.44 euro interesa nga depozita bankare e hapur në 02.02.2008 ne emër të vajzës, pranë Procredit Bank, llogari fillestare në shumën 500 euro të cilës i janë shtuar vetëm interesat e depozitës. Gjendja e saj në datë 31.12.2016 është 545.47 euro.
4) Bashkëshorti ka dhuruar pjesë në pasurinë “Shtëpia e Ushtarakëve” në Himarë. Sipas Kontratës Noteriale Të Dhurimit është dhuruar pjesa prej 21.5 m2 sipërfaqe ndërtimore dhe sipërfaqe funksionale 10.5 m2 kushërinjve të tij. Pjesa e mbetur në bashkëpronësi e zotit Veizi është sipërfaqe e përgjithshme 118 m2 dhe 98.5 m2 sipërfaqe ndërtimore.
5)Detyrim i pashlyer prej 2 000 euro nga huaja e marrë nga bashkëshorti ndaj kunatit në 19.09.2012.
6) Bashkëshorti ka marrë kredi me kufi ( overdraft) shumën 150 000 lekë në datë 13.10.2016. nga ku nuk ka shlyer asnjë detyrim për vitin 2016.