Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, 2 388 056 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 25 951 Lekë si honorare/oponencë pranë Insitutit të Studimeve Europiane, Universiteti i Tiranës.
3) Të ardhura në vlerën 379 695 Lekë nga paga si Pedagoge e Jashtme pranë Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës.
4) Të ardhura në vlerën 28 050 Lekë nga shpërblimet për oponencë doktorate si Pedagoge e Jashtme pranë Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës.
5) Të ardhura në vlerën 317 712 Lekë si pagesë e prapambetur për vitin 2017 nga punësimi si Pedagoge e Jashtme pranë Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës.
6) Të ardhura në vlerën 110 246 Lekë nga paga për orët e mësimit si pedagoge e ftuar pranë Universitetit “Eqerem Çabej”.
7) Të ardhura në vlerën 309 825 Lekë nga pjesmarrjet në projekte pranë Fondacionit “Konrad Adenauer”.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Ferit Duka, të ardhura në vlerën 15 875 Euro nga paga vjetore si Dekan i Universitetit Europian të Tiranës.
2) Bashkëshorti, Z. Ferit Duka, të ardhura në vlerën 581 880.34 Lekë nga punësimi si pedagogë i ftuar (orë mësimore, orë doktorature dhe oponenca) në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës.
3) Bashkëshorti, Z. Ferit Duka, të ardhura në vlerën 8 500 Lekë si honorar nga Akademia e Shkencave.
4) Bashkëshorti, Z. Ferit Duka, të ardhura nga honoraret në vlerën 76 194 Lekë nga Shtëpia Botuese ALBAS për të Drejtat e Autorit.
5) Bashkëshorti, Z. Ferit Duka, të ardhura në vlerën 22 000 Lekë nga pjesëmarrjet në projekte pranë Fondacionit “Konrad Adenauer”.
6) Bashkëshorti, Z. Ferit Duka, të ardhura në vlerën 91 129.35 Lekë nga honoraret si ekspert për vlerësimin e një programi studimesh në UAMD, Ministria e Arsimit dhe e Sporteve.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshortët kanë pakësuar me 7 999.92 Euro gjendjen e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, e cila në 31 Dhjetor 2018 është 9 000.26 Euro
2) Bashkëshortët kanë pakësuar me 673.4 Euro gjendjen e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, e cila në 31 Dhjetor 2018 është 691.37 Euro.
3) Gjendja e detyrimit të kartës së kreditit Gold Vip pranë një banke të nivelit të dytë është 1 487.79 Euro. Shuma e detyrimit të shlyer është 12.21 Euro.
4) Bashkëshorti, Z. Ferit Duka, pakësuar me 1 110 Euro gjendjen e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
5) Bashkëshorti, Z. Ferit Duka, shtesë me 34.34 nga interesat bankare në gjendjen e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka