Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga neto si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, shuma 2 394 306 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 315 001 Denarë (MKD) nga mësimdhënia në USHT Tetovë për vitin 2018.
3) Të ardhura në vlerën 545 394 Lekë nga mësimdhënia pranë Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhurat nga interesat bankare të obligacioneve për vitin 2018, shuma 1 021 397.26 Lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and Copyright1. Të ardhura nga e Drejta e Autorit për librin “Abetare Kosovë” nga shtëpia botuese Dukagjini Sh.p.k, shuma 9 050 Euro. 2. Të ardhurat nga e Drejta e Autorit për shitjen e Abetares nga Botime “Shkronjë pas Shkronje” janë në vlerën 1 000 000 Lekë. 3. Të ardhura në vlerën 1 771 108 Lekë nga e Drejta e Autorit për shitjen e Librave pranë shtëpisë botuese “Pegi” në vitin 2018.
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Afërdita Rokaj, të ardhura në vlerën 916 802 Lekë nga paga si Shefe Finance pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Markave dhe Patentave.
2) Bashkëshortja, Znj. Afërdita Rokaj, të ardhura në vlerën 430 300 Lekë nga interesat bankare si rrjedhojë e maturimit të kontratës së Obligacioneve të krijuar në 06.11.2014 me afat 5 vjeçar.
3) Djali, Z. Iv Rokaj, të ardhura në vlerën 9 500 000 Lekë nga zgjidhja vullnetare me Akt Marrëveshje datë 02.10.2018 të Kontratës së Porosisë datë 26.03.2014 të lidhur me shoqërinë Gerard-a Sh.p.k.
4) Djali, Z. Iv Rokaj, të ardhura nga Personi Fizik me Nipt L52312028G me objekt aktiviteti “avokat, këshillime ligjore dhe përfaqësime”, shuma 1 119 965 Lekë.
5) Djali, Z. Iv Rokaj, të ardhura në vlerën 889 946 Lekë nga paga si pedagog pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
6) Djali, Z. Iv Rokaj, të ardhura në vlerën 17 000 Lekë nga pjesëmarrjet në komisione.
7) Djali, Z. Iv Rokaj, të ardhura në vlerën 327 172 Lekë nga mbingarkesat mësimore në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
8) Djali, Z. Iv Rokaj, të ardhura në vlerën 59.82 Euro nga interesat bankare të depozitës në një bankë të nivelit të dytë.
9) Djali, Z. Iv Rokaj, të ardhura në vlerën 127 500 Lekë si shpërblim nga pjesëmarrja në konferenca si Pedagog pranë Fakultetit Juridik në Universitetin e Tiranës.
10) Vajza, Znj. Livia Rokaj, të ardhura nga paga dhe shpërblime si specialiste pranë AKEP, shuma 652 653 Lekë.
11) Vajza, Znj. Livia Rokaj, të ardhura në vlerën 152 428.92 Lekë nga interesat bankare të maturimit të depozitës bankare (Bono Thesari), pranë një banke të nivelit të dytë.
12) Vajza, Znj. Livia Rokaj, të ardhura nga paga si Juriste pranë shoqërisë CR Partners Sh.p.k për vitin 2018, shuma 131 674 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 4 338 490 Lekë me burim, të ardhura nga paga, honorare, shpërblime, dieta nga funksioni i Deputetit, të ardhura nga shitja e librave dhe nga interesat e depozitave bankare.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë është 9 050 Euro me burim të ardhura nga e drejta e autorit të librit “Abetare Kosove” të përfituar nga shtëpia botuese Dukagjini Sh.p.k për periudhën 04.10.2017-31.12.2017.
3) Bashkëshortja, Znj. Afërdita Rokaj, shtuar me 221 102 Lekë gjendjen e llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë me të ardhura nga paga, shpërblime dhe dietat nga pozicionin i Shefes së Financave pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Markave dhe Patentave.
4) Bashkëshortja, Znj. Afërdita Rokaj, kontratë titulli Obligacioni të krijuar në 06.11.2014 me afat 5 vjeçar pranë një banke të niveli të dytë. Shtuar me 430 300 Lekë gjendja nga maturimi i interesave .
5) Bashkëshortja, Znj. Afërdita Rokaj, gjendje të kartës së kreditit në një bankë të nivelit të dytë e lidhur me llogarinë e pagës, pakësuar me 391.37 Euro.
6) Djali, Z. Iv Rokaj, gjendje të llogarisë bankare në emër të personit fizik si Avokat me Nipt L52312028G, të shtuar me 1 002 759 Lekë nga të ardhurat e subjektit për shërbimin e avokatisë, konsulencave dhe nga rimbursimi për pjesëmarrje në Konferencën OSBE, Varshavë.
7) Djali, Z. Iv Rokaj, gjendje të llogarisë bankare me burim të ardhura nga paga si pedagogë pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, shuma 5 117 738 Lekë. Llogaria është shtuar me 9 500 000 Lekë nga zgjidhja vullnetare me Akt Marrëveshje datë 02.10.2018 të kontratës së porosisë datë 26.03.2014 më shoqërinë Gerard-a Sh.p.k.
8) Djali, Z. Iv Rokaj, depozitë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, shtuar në vitin 2018 në shumën 59.82 Euro nga interesat bankare.
9) Vajza, Znj. Livia Rokaj, pakësuar me 34 468 Lekë gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë me burim të ardhura nga paga dhe shpërblime pranë AKEP.
10) Vajza, Znj. Livia Rokaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, me burim të ardhura nga paga si pedagoge e jashtme pranë Albanian University, pakësuar me 3 444 Lekë.
11) Vajza, Znj. Livia Rokaj, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë të krijuar në 26.11.2018 me burim të ardhura nga paga si juriste pranë CR Partners Sh.p.k, shtuar me 89 974 Lekë.
12) Vajza, Znj. Livia Rokaj, shtuar me 152 428.92 Lekë gjendjen e depozitës bankare (Bono Thesari) nga maturimi, në një bankë të nivelit të dytë të emetuara në 05.01.2017 me afat 1 vjeçar.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka